poprock5Konserter, 5 sp

Mål
Du får en erfarenhet av hur man planerar och förverkligar olika sorters konserter.

Metod
Planerande samt närvaro vid de konserter Lärkkulla ordnar eller deltar i.

Kursfordringar
Deltagande i planeringen och förverkligandet av konserter.

Bedömning
Godkänd/underkänd

Kursinnehåll
Planerande av konserter, sammanställande av program, marknadsföring samt uppträdande med varierande innehåll, t.ex. bandkonserter, trubadurkonserter, klassiska konserter, kyrkokonserter, beställningsuppträdanden m.m.

 

Teatermusik / Eget självständigt projekt, upp till 5 sp

Mål
Du deltar som musiker eller sångare i ett teater / musikalprojekt eller genomför ett självständigt projekt och fördjupar dina kunskaper i något specialområde inom den musik du valt.

Kursbeskrivning
Du deltar i ett teater / musikalprojekt som handleds av en lärare eller utför ett självständigt projekt enskilt eller i grupp.

Tre regler gäller gällande självständigt projekt.
1. Arbetet utförs självständigt men med möjlighet till handledning.
2. Projektets innehåll och omfattning (max. 5 sp) fastställs på förhand med programchefen.
3. Det färdiga arbetet redovisas i någon form, så att alla Lärkkullas musikstuderande kan ta del av det.

Metod
Självständigt genomförande av ett projekt efter eget val.

Kursfordringar
Förhandsplanering, presentation av projektplanen för programchefen, genomförande av projektet, offentlig presentation av resultatet.

Bedömning
Godkänd/underkänd

Kursinnehåll
Det egna självständiga projektet kan vara ett skriftligt arbete inom eller utanför Lärkkulla, ett regelbundet deltagande i eller en turné med en musikgrupp utanför Lärkkulla, inövande av ett avancerat konsertprogram (individuellt eller i grupp). Teatermusik innebär att du deltar som sångare / musiker i en teater / musikaluppsättning.