poprock2Huvudinstrument, 3 sp

Mål
Du utvecklar din instrumentala skicklighet och din tolkningsförmåga på ditt huvudinstrument samt förbereder och genomför uppträdanden.

Kursbeskrivning
Som studerande på musikprogrammet får du individuell undervisning i ett huvudisntrument. Du kan inte studera flera huvudinstrument.

Metod
Individuell undervisning, självständigt övningsarbete, uppträdanden.
I sång även gruppundervisning.

Kursfordringar
Deltagande i de handledda lektionerna, uppträdanden.

Bedömning
1-5

Kursinnehåll
Rytminriktad eller annan repertoar.

Omfattning
25 handledda lektioner.

 

Sidoinstrument, 2 sp

Mål
Du utvecklar din instrumentala skicklighet och din tolkningsförmåga på ditt sidoinstrument samt förbereder och genomför något uppträdande.

Kursbeskrivning
Studierätt. Du kan studera ett eller två sidoinstrument. 

Metod
Individuell undervisning lärare eller elevlärare (delegerad pedagogik), individuellt övningsarbete, uppträdanden:

Kursfordringar
Deltagande i de handledda lektionerna, uppträdanden minst en gång per termin.

Bedömning
1-5

Kursinnehåll
Klassisk eller rytminriktad repertoar.

Omfattning
25 x 30min. handledda lektioner