poprock1Teori / Gehörslära 1/3, 3 sp

Mål
Du får grundläggande kunskaper i musikteori och färdigheter i gehörslära på 1/3 – nivå.

Metod
Föreläsningar och praktiska övningar.

Kurslitteratur
Heikkilä, Halkosalmi: Doktor Tonika

Kursfordringar
Deltagande i de handledda lektionerna, tentamen.

Bedömning
Godkänd / underkänd

Kursinnehåll
Notsystemet, G-klav och F-klav, tidsvärden, tonernas namn, intervall, skalor, gehörsövningar, diktat.

Omfattning
60 lektioner teori + 60 lektioner gehörslära = 120 lektioner

 

Teori / Gehörslära 2/3, 3 sp

Mål
Du får kunskaper i musikteori och färdigheter i gehörslära 2/3 – nivå.

Metod
Föreläsningar och praktiska övningar.

Kurslitteratur
Heikkilä, Halkosalmi: Doktor Tonika samt Jaakkola: Musikteori från grunden.

Kursfordringar
Deltagande i de handledda lektionerna, tentamen.
Bedömning
Godkänd / underkänd

Kursinnehåll
Notsystemet, G-klav och F-klav, tidsvärden, tonernas namn, interval, skalor, gehörsövningar, diktat.

Nivå
Bygger på Teori/Gehörslära 1/3

Omfattning
60 lektioner teori + 60 lektioner gehörslära = 120 lektioner handledda lektioner.

Teori / Gehörslära 3/3, 3 sp

Mål
Du förstår och behärskar det teoretiska innehållet samt utvecklar ditt gehör så att du har kunskaper och färdigheter på 3/3 – nivå.

Metod
Föreläsningar med övningsuppgifter respektive diktat och prima vista – övningar.

Kurslitteratur
Heikkilä, Halkosalmi: Doktor Tonika samt Jaakkola: Musikteori från grunden.

Kursfordringar
Deltagande i de handledda lektionerna, tentamen.

Bedömning
Godkänd/underkänd

Kursinnehåll
Skalor, tonarter, intervall, harmonier, terminologi, diktat.

Nivå
Bygger på Teori/Gehörslära 2/3.

Omfattning
60 lektioner teori + 60 lektioner grehörslära = 120 handledda lektioner.

Teori / Gehörslära I, 3 sp

Mål
Du förstår och behärskar det teoretiska innehållet så att du har kunskaper och färdigheter på I – nivå.

Metod
Föreläsningar med övningsuppgifter. Diktat och prima vista – övningar.

Kurslitteratur
Alf Nybo: Handbok i musiklära
Seija-Sisko Raitio: Lectio sonorum
Heikkilä & Halkosalmi: Doktor Tonika

Kursfordringar
Deltagande i de handledda lektionerna, tentamen.

Bedömning
Godkänd/underkänd

Kursinnehåll
Skalor, tonarter, intervall, harmonier, terminologi, steganalys, formanalys, rytmer, melodier, kadenser, ackord, intervall.

Nivå
Bygger på Teori / Gehörslära 3/3.

Omfattning
60 lektioner teori + 60 lektioner gehörslära = 120 handledda lektioner.