knapp musicalLärkkulla folkakademi i Karis utvecklar sin verksamhet och startar hösten 2018 en ny, tvåspråkig utbildning i musikal. Musiklinjen Lärkkulla pop&rock, som funnits sedan 1983, har profilerat sig inom rytmmusik men vidgar nu verksamheten för att erbjuda en helt ny musikalutbildning, unik i sitt slag.

– Musikal är något som ligger i tiden, men det har tidigare inte funnits någon motsvarande utbildning på svenska i Finland, berättar Kristoffer Holmberg, programchef för Lärkkullas musiklinje.

Eleverna får på heltid satsa på sång, dans och drama under ledning av erfarna proffs inom branschen. Nivån på utbildningen är hög och under detta år förbereds man för fortsatta yrkesstudier inom ämnet samt får erfarenhet för att kunna uppträda i framtida musikalproduktioner.

 

– I Finland har vi haft utbildningar på olika nivåer i alla ämnen skilt, men väldigt få utbildningar som kombinerar sång, dans och drama, konstaterar Jennie Storbacka, som kommer ansvara för sångundervisningen. Som lärare kommer vi att kräva mycket av eleverna så att de får så bra verktyg som möjligt för vidare studier och jobb i framtiden, fortsätter hon. 

Utöver Storbacka kommer undervisningen även ledas av Katrin Vaskelainen som håller i trådarna för danslektionerna, Isa Lindgren-Backman som står för dramaundervisningen och Tove Leppilampi som liksom Storbacka undervisar i sång. Dessutom kommer gästande lärare, bl.a. Martin Segerstråle, hålla kortare kurser och workshops under läsårets gång. 

musical annons– Musikal är som konstform mycket krävande och jag hoppas och tror att denna nya utbildning ger goda färdigheter för de studerandes fortsatta färd. Jag vill dela med mig både praktiska arbetsverktyg, samt teoretisk kunskap kring musikalers historia och uppbyggnad - en helhetsbild på genren, berättar Lindgren-Backman.

Ansökningstiden till utbildningen startar i februari 2018. Vaskelainen ser fram emot det kommande studieåret och kommer erbjuda gruppen studier i allt från musikaldans till nutidsdans. 

– Jag är väldigt ivrig över att det startar en förberedande musikallinje som ger möjligheten att fördjupa sig i ”the triple threat” (sång, dans, drama) på ett och samma ställe, säger Vaskelainen.

– Vi vill skapa en trygg miljö där man vågar tänja på de egna gränserna och slänga sig in i något nytt, avslutar Lindgren-Backman.