Ansök till Lärkkulla pop&rock via detta ansökningsformulär

Vi kontaktar dig och kallar dig till inträdesprov som hålls i början av juni. 
Läsåret 2019-2020 inleds 2.9.2019.

 

Om jag blir antagen till musikprogrammet önskar jag studera följande instrument

*För sidoinstrument uppbärs en tilläggsavgift.

Musikalisk bakgrund
Övriga uppgifter