matsalen

Studerande som har antagits till folkakademin kan erhålla rätt att bo i skolans internat. Studerande erlägger en avgift på 520€ (enkelrum) eller 450€ (dubbelrum) per månad för studierna i vilken kost och logi ingår. De studerande som inte bor på Lärkkulla betalar 320€ per månad för studierna och i denna avgift ingår mat.

Från måndag till fredag står Lärkkullas kök för frukost till och med kaffe på fredag eftermiddag.
Vi uppbär en registreringsavgift om 100€ / termin. Betalningen sker månadsvis, men kan också betalas i större rater. Betalning kan ske kontant, med bankkort eller mot faktura.

De studerande som bor i Lärkkullas internat har tillgång till sina rum under studieveckorna (måndag-fredag). Eftersom Lärkkulla har behov av att utnyttja studentinternatet för vissa större konferenser under året bör studerandena vara beredda på att upplåta sina rum några få gånger under studieåret.

 

Som motprestation uppbär Lärkkulla ingen avgift av studerandena för de veckoslut då man utnyttjar sina rum, under förutsättning att Lärkkulla inte behöver dem då. Grundprincipen är alltså att studerandena har rätt till sina rum från måndag-fredag, men genom en överenskommelse kan man få tillgång till sina rum också under de allra flesta veckoslut.

Mellan kl. 23.00-7.00 skall det råda tystnad på internatet

Studerandena har tillgång till internatets kök (3 st) där man kan laga egen mat.

Ekonomiföreståndare Clara Lundberg ansvarar för studentinternatet. Lärkkulla ställer sängöverkast och möbler till studerandenas förfogande, men studerandena bör själva hålla sig med filt eller täcke, handdukar, sänglinne, dyna m.m. Studerandena har ansvar för sina egna rum.

Köket har kapacitet att beakta de flesta specialönskemål gällande diet. Meddela om dessa önskemål. Undvik att gå barfota i matsalen.