matsalen

Studerande som har antagits till folkakademin kan erhålla rätt att bo i skolans internat. Studerande erlägger en avgift på 520€ (enkelrum) eller 450€ (dubbelrum) per månad för studierna i vilken kost och logi ingår. De studerande som inte bor på Lärkkulla betalar 320€ per månad för studierna och i denna avgift ingår mat.

Från måndag till fredag står Lärkkullas kök för frukost till och med kaffe på fredag eftermiddag.
Vi uppbär en registreringsavgift om 100€ / termin. Betalningen sker månadsvis, men kan också betalas i större rater. Betalning kan ske kontant, med bankkort eller mot faktura.

De studerande som bor i Lärkkullas internat har tillgång till sina rum under studieveckorna (måndag-fredag). Eftersom Lärkkulla har behov av att utnyttja studentinternatet för vissa större konferenser under året bör studerandena vara beredda på att upplåta sina rum några få gånger under studieåret.

gasthem

Vänlingen observera följande punkter:

  • Det är strikt förbjudet att röka inomhus och på balkonger. Det finns en specifik rökruta på området är rökning är tillåtet.
  • Ta inte med dig koppar, fat eller brickor från matsalen. Undantag: Månaderna då terassen utanför matsalen är i bruk.
  • Utomstående personer måste lämna internatet senast kl. 22.00.
  • Användning av alkohol är förbjudet på internatet.
  • Lärkkulla gästas regelbundet av utomstående grupper som ordnar sina läger och kurser på Lärkkulla. Det är viktigt att vi alla arbetar tillsammans för att få dem att känna sig välkomna, vilket bl.a. innebär att vi städar upp efter oss själva och respekterar orsaken till deras vistelse.

hosthopp

Utbildningen på Lärkkulla består av personalutbildning för Borgå stifts anställda, men även för andra yrkesgrupper. Samarbete vid personalutbildningen och fortbildningen sker i samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet och Domkapitlet.

Dessa utbildningar och fortbildningar sker som kortkursverksamhet. Dessutom hyr andra organisationer in sig på Lärkkulla för att arrangera sina kurser. Det betyder att en hel del människor rör sig på Lärkkulla. Av den orsaken är det viktigt att visa hänsyn. Speciell hänsyn bör visas under andaktstiderna i kapellet.

Larkkulla gaveln

Studerandena vid folkakademin har rätt att söka studiestöd för att underlätta finansieringen av studierna. Information om studiestödsmöjligheter kan erhållas från www.fpa.fi. Lärkkullas kansli vidarebefordrar ansökningsblanketterna. Det kan vara skäl att sända in blanketten till skolans kansli så fort som möjligt för att få studiestödet i början av hösten.

Grunden för studiestödet är att man är antagen till en läroanstalt, bedriver heltidsstudier och är i behov av ekonomiskt stöd.

larkkulla korsbarstrad

Lärkkullas hälsovårdare Idamaria Uusimäki tfn 040 7114 849 eller snabbast Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mottagning på Axxell, Bangatan 75, tredje våningen. Kommer också till Lärkkulla vid behov.

Skolpsykolog Anna Mladenov tel. 019-2893226. Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Till psykologen kan du komma när du vill fundera över din situation tillsammans med en utomstående. Det kan t.ex. handla om nedstämdhet, relationsproblem eller oro över framtiden. Det är gratis att komma och du bokar tid genom att ringa eller maila.

Vid sjukdomsfall kan studerande besöka Karis hälsostation, Bulevarden 21. Öppethållningstid må-fre kl. 8-16. Ring gärna före och boka en tid, tfn (019) 289 3400.
Vid akuta sjukdomsfall läkarmottagning på Ekenäs hälsostation, Östra Strandgatan 9 10600 Ekenäs Ring för att boka en tid, tfn (019) 289 3000.

Avgift för ett läkarbesök för 18 år fyllda är 20,90€. För ett besök på jouren i Ekenäs kvällar och under veckoslut ring (019) 224 2800, avgift 32,70€.

larkkulla korridor

Internatet övervakas av väktare, som besöker internatet 1-3 ggr/natt.

Lärkkulla har en olycksfallsförsäkring för studerande i Folksam Skadeförsäkring Ab. Den privata olycksfalls-försäkringen för studerande är en frivillig personförsäkring avsedd att ersätta ekonomiska förluster till följd av olycksfall. Försäkringen är i kraft under den egentliga undervisningen och därtill relaterad verksamhet.

Vårdkostnader – max 10 000 €, varefter engångsersättning 6 000 €
Dödsfall pga olycksfall 3 000 €
Självrisk – Ingen självrisk

Försäkringsvillkor 11F, 1.1.2012

Tulpaner

I huvudbyggnadens källarvåning finns utrymmen för tvätt, strykning och mangling. Studerandena har möjlighet att tvätta sina kläder i lilla tvättmaskinen. Bruksanvisningen hänger på väggen. Tvättiderna bokas i ett häfte på skåpet i tvättrummet. I korridoren finns även ett särskilt torkrum för studerandenas kläder. Strykbräde och strykjärn finns till allas förfogande, men den som vill ha sina lakan manglade kan lämna in dem åt städpersonalen, som sköter manglingen.

Viktigt är också att du återställer allt i sin rätta ordning, för att underlätta för följande personer som skall tvätta, torka eller stryka.

larkkulla2

Det trådlösa nätverket fungerar i studentinternatet och klassrummen. Lösenordet får du från kansliet.

Studerande har möjlighet att kopiera mot betalning. Närmare information fås från kansliet. Studeranden svarar själva för alla kopior som behövs inom studierna.

teamwork7

Studerandena inom folkakademin utgör en studerandekår. Studerandeådet består av fyra ordinarie medlemmar, plus suppleanter.

Studeranderådet arrangerar egen verksamhet utgående från studerandenas behov. Studeranderådet kan genom olika aktiviteter samla in medel för sin verksamhet. Studeranderådet för förhandlingar med rektor angående utvecklingen av folkakademin.

Larkkulla gron

Köket går in för att så långt som möjligt använda lokalt och naturenligt odlade produkter. Multinationella företag undviks så gott det går. Inhemska företag prioriteras.

Vi sorterar avfall. För sorteringen finns sex olika behållare. Kompostering sker av allt organiskt avfall.
Sortera soporna enligt anvisningar.

Vid skötsel av de yttre områdena skall enbart naturgödsel användas. All städning skall ske med miljövänligt tvätt- och rengöringsmedel.

Kansliet arbetar med pappersanvändningen och samlar in för återanvändning.
För att minska energiförbrukningen bör alla som vistas på Lärkkulla hjälpa till med sin lilla andel. För att spara energi och hålla värmenivån låg kan du hjälpa till genom att släcka lamporna när du som sista person lämnar ett rum, stäng datorn då du lämnar datasalen stäng fönster och dörrar, som står öppna i onödan.

Laddare till mobiltelefoner och datorer skall kopplas ur när de inte används.

Vattenförbrukningen kan minskas genom en medvetenhet vid förbrukningen.

Direktor och rektor
Lärkkullas direktor är Björn Wallén.
Tfn 040 747 8841, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lärkkullas rektor är Juhani Jäntti.
Tfn 044 720 0459, juhani.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Programchef

Kristoffer Holmberg, Lärkkulla pop&rock

Tfn 044 761 6919, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kansli
Vid Lärkkullas kansli finns studiesekreterare Monica Flemmich tfn (019) 2757 200, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lärkkullas kansli betjänar studerandena i ärenden som gäller studiestödsfrågor, studeranderabatter för buss och tåg m.m.