Lärare Lärkkulla Musical

Isa Lindgren-Backman, theatre
Katrin Vaskelainen, dance
Jennie Storbacka, vocals

Kök & fastighet

Clara Lundberg, ekonomiföreståndare
Ann-Britt Holmström
Anita Helenius
Tina Karlsson
Lena Svenn
Miia Nordström
Marita Öhman
Dmitri Beliaves, fastighetsskötare