23549911 1971652063103245 1097998723 nMedan Finland firar 100 år hålls en spännande utbildning på Lärkkulla; Tillsammans för Finland (TFF). Målet med TFF-utbildningen är bl.a. att öka förståelsen för komplexiteten bakom fördomarna vi bär om andra människor, få verktyg att reflektera kring religionens roll i våra nordiska demokratier och metoder som hjälper dig att hantera kontroversiella frågor så att du kan leda interreligiösa samtal.

 

 

 

 

TFF-utbildningen genomförs i samarbete med föreningen Ad Astra och Lärkkulla som en lokal partner i Karis.

Det första mötet hölls i biblioteket på Lärkkulla, där deltagarna uppmuntrades att lära känna varandra via storytelling.
Utbildningen fortsätter med ett veckoslut i Tenala tillsammans med en liknande grupp från huvudstadsregionen.
Nästa år väntar ett studiebesök till Fryshuset i Stockholm.

Den första träffen ägde rum i Lärkkullas bibliotek.Deltagarna är mellan 16 och 29 år och de representerar olika religioner och övertygelser. Dialog och förståelse är något som verkligen behövs i dagens värld!

Björn Wallén, direktor