knapp musical nyAnsökan Lärkkulla Musical

Du kan ansöka till utbildningen 19.2-31.3.2019 genom att fylla i detta formulär.

Vi kontaktar dig och kallar dig till inträdesprov som ordnas 14-15.4.2019. 

Läsåret 2019-2020 inleds 2.9.2019.

 

Musikalisk bakgrund
Övriga uppgifter