Singforpeace2 webb

• sångundervisningen sker till stor del i grupp. Anledningen till det är att eleverna får se hur andra jobbar och lär sig genom att följa med då andra sjunger.

• under grupplektionerna kommer vi att fokusera mycket på tolkning. 

• i undervisningen kommer vi att behandla olika sångtekniker, t.ex. Complete Vocal Technique men även andra sångtekniker beroende på de gästande lärarna. 

• musikal är ett brett begrepp och man måste vara mångsidig, vi kommer att ha temaveckor där vi fokuserar på olika genrer och eror. Eftersom linjen är tvåspråkig kommer vi att sjunga på olika språk under årets lopp.

• sångundervisningens största mål är att få ihop en s.k. auditionmapp för eleverna. Här samlas sånger i olika stil, språk och genrer. Från denna kan de senare lätt välja material då de går på en audition.

 

Litteratur: Acting songs (David Brunetti)

Lärare: Jennie Storbacka, inbjudna lärare 

Bedömning: 1-5