poprock 12

• en viktig aspekt inom sångundervisningen är att sjunga i ensemble. Det är viktigt att man kan sjunga i grupp och även i stämmor. 

• studerandena kommer att ha ensemblesång där de utövar detta och sjunger gruppsånger från denna genre. Dessa kommer att framföras under konserter och i showcasen.

• studerandena kommer utöver ensemblesången även att sjunga duetter med varandra.

 

Lärare: Martin Segerstråle

Bedömning: Godkänd/Underkänd