885735 898146083614978 5263422422200561885 o

• Undervisningen innehåller dans samt teoritimmar i dans. Undervisningen sker som grupptimmar.

• Studerandena får tidvis egen arbetstid för att arbeta med egna koreografier.

• Undervisningen består i huvudsak av klassiska tekniker: balett, nutidsdans och jazzdans samt variationer av dessa: commercial, lyrical och contemporary. Vi studerar även: step, hip hop, capoeira, akrobatik och latinska danser i form av workshop.

 Inom teorin behandlas: dansens historia, anatomi, koreologi och psykologi. Målet med detta är att studerandena får en djupare förståelse för sin kropp samt dansens betydelse som arbets- och utryckssätt.

 

Lärare: Katrin Vaskelainen samt inbjudna lärare.

Bedömning: 1-5