• Målet med att alla studerande läser musikteori och gehörslära är att du utvecklar din notläsningsförmåga och ditt gehör samt förstår harmonier.

• Inom undervisningen behandlar vi: Skalor, tonarter, intervall, harmonier, terminologi, diktat, prima vista-övningar.

• Det finns två grupper, nybörjar- samt fortsättningsgrupp .Kursen bedöms i och med godkänd tentamen.

 

Lärare: Kalle Katz

Bedömning: 1-5

Kurslitteratur: Doktor Tonika (Heikkilä/Halkosalmi)