25542324 1625955594129162 3262314337317176511 o

• studerandena kommer att sjunga i kör tillsammans med sångarna från pop&rock.

• målet är att man lär sig körrepertoar även från andra stilar än musikalgenren och således breddar sin kunskap om körmusik och stämsång.

• ledd undervisning en timme per vecka.

 

Lärare: Kalle Katz

Bedömning: Godkänd/Underkänd