IMG 6182

• då man har färdigt material, både individuellt och i grupp så skall man banda in det i vår studio.

• målet med detta är att studerandena får en inblick i hur man bandar i studio och lär sig vad som är viktigt att ta i beaktande i denna situation.

• Det färdiga materialet kan studerandena senare använda som demomaterial i sin auditionmapp.

 

Lärare: Christopher Romberg

Bedömning: Godkänd/Underkänd