img 9862

• Linjen är tvåspråkig vilket innebär att vi framför stycken både på svenska och finska.

• Studerandena får prata sitt eget modersmål och det önskas således ett öppet förhållningssätt till det andra inhemska språket.

• Som musikalartist är det viktigt att kunna båda inhemska språken.

• Språkstudier, i första hand engelska ingår i studierna. Att ha en stark engelska och ett bra uttal krävs på musikalscenen.

• Om studerandena har en stark engelska sen tidigare går det att byta ut den mot studier i svenska eller finska.

• Det finns möjlighet att avlägga språkexamen IELTS eller YKI.

 

Lärare: Graham Illing, Sari Huuskonen

Bedömning: 1-5