frivilligt, extra avgift 

• Målet är att du utvecklar din instrumentala skicklighet och din tolkningsförmåga på ditt sidoinstrument (t.ex. piano eller gitarr) samt förbereder och genomför något uppträdande under läsåret.

• Undervisningen omfattar 25 x 30min. Enskilda lektioner främst inom rytmmusik.

 

Lärare: Beroende på instrument

Bedömning: 1-5