Singforpeace2 webb

• sångundervisningen sker till stor del i grupp. Anledningen till det är att eleverna får se hur andra jobbar och lär sig genom att följa med då andra sjunger.

• under grupplektionerna kommer vi att fokusera mycket på tolkning. 

• i undervisningen kommer vi att behandla olika sångtekniker, t.ex. Complete Vocal Technique men även andra sångtekniker beroende på de gästande lärarna. 

• musikal är ett brett begrepp och man måste vara mångsidig, vi kommer att ha temaveckor där vi fokuserar på olika genrer och eror. Eftersom linjen är tvåspråkig kommer vi att sjunga på olika språk under årets lopp.

• sångundervisningens största mål är att få ihop en s.k. auditionmapp för eleverna. Här samlas sånger i olika stil, språk och genrer. Från denna kan de senare lätt välja material då de går på en audition.

 

Litteratur: Acting songs (David Brunetti)

Lärare: Jennie Storbacka, inbjudna lärare 

Bedömning: 1-5

11004630 898146293614957 1377882635875149911 o

 

• Dramaundervisningen består av en teoretisk och en praktisk del. 

• Teoretiska delen innefattar: -Musikal- och teaterhistoria, dramaturgi, föreläsningar om musikalers uppbyggnad.

• Praktiska delen består av: -dramaövningar i grupp och arbete med dramatiska texter. Arbetet sker både enskilt med monologer samt i mindre grupper.

• Även maskteater, berättarkonst och improvision hör till kursplanen.

• Undervisningen sker främst i grupp men även individuell undervisning ingår.

• Studerandena arbetar också med att integrera sången och skådespelarkonsten. Metoden bygger på ”Singing through text”-metoden vid Royal Central School of Speech and Drama i London.

• Läsåret byggs upp av moduler var vi arbetar kring vissa teman. Efter varje modul framförs en demo. Demon kan vara en kort föreställning i maskteater, storytelling eller presentation av monologer.

 

Lärare: Isa Lindgren-Backman, Lina Teir (musikalisk berättarkonst), Sebastian Selenius (maskteater)

Bedömning: 1-5

IMG 6182

• då man har färdigt material, både individuellt och i grupp så skall man banda in det i vår studio.

• målet med detta är att studerandena får en inblick i hur man bandar i studio och lär sig vad som är viktigt att ta i beaktande i denna situation.

• Det färdiga materialet kan studerandena senare använda som demomaterial i sin auditionmapp.

 

Lärare: Christopher Romberg

Bedömning: Godkänd/Underkänd

25488495 1625955670795821 1405456916546975122 o

• under de enskilda lektionerna kommer studerandena att jobba med teknik och inövning av repertoar.

• enskilda lektioner sker under de veckor som inte gruppundervisningen äger rum.

 

Lärare: Tove Leppilampi

Bedömning: 1-5

• Målet med att alla studerande läser musikteori och gehörslära är att du utvecklar din notläsningsförmåga och ditt gehör samt förstår harmonier.

• Inom undervisningen behandlar vi: Skalor, tonarter, intervall, harmonier, terminologi, diktat, prima vista-övningar.

• Det finns två grupper, nybörjar- samt fortsättningsgrupp .Kursen bedöms i och med godkänd tentamen.

 

Lärare: Kalle Katz

Bedömning: 1-5

Kurslitteratur: Doktor Tonika (Heikkilä/Halkosalmi)

img 9862

• Linjen är tvåspråkig vilket innebär att vi framför stycken både på svenska och finska.

• Studerandena får prata sitt eget modersmål och det önskas således ett öppet förhållningssätt till det andra inhemska språket.

• Som musikalartist är det viktigt att kunna båda inhemska språken.

• Språkstudier, i första hand engelska ingår i studierna. Att ha en stark engelska och ett bra uttal krävs på musikalscenen.

• Om studerandena har en stark engelska sen tidigare går det att byta ut den mot studier i svenska eller finska.

• Det finns möjlighet att avlägga språkexamen IELTS eller YKI.

 

Lärare: Graham Illing, Sari Huuskonen

Bedömning: 1-5

poprock 12

• en viktig aspekt inom sångundervisningen är att sjunga i ensemble. Det är viktigt att man kan sjunga i grupp och även i stämmor. 

• studerandena kommer att ha ensemblesång där de utövar detta och sjunger gruppsånger från denna genre. Dessa kommer att framföras under konserter och i showcasen.

• studerandena kommer utöver ensemblesången även att sjunga duetter med varandra.

 

Lärare: Martin Segerstråle

Bedömning: Godkänd/Underkänd

stagenight2017

• Målet med att studerandena sjunger i band är att rösten utvecklas då man får tillämpa den i olika musikstilar. Du utvecklas även musikaliskt då du skapar tillsammans med andra.

• Musikstilar som behandlas är: Pop, Rock, Fusion, Funk, Jazz. Det finns även möjlighet att komponera eget material.

• Bandövningarna sker varje vecka och framträdanden kommer att ordnas under årets lopp.

 

Lärare: Kalle Katz, Kristoffer Holmberg

Bedömning: 1-5

frivilligt, extra avgift 

• Målet är att du utvecklar din instrumentala skicklighet och din tolkningsförmåga på ditt sidoinstrument (t.ex. piano eller gitarr) samt förbereder och genomför något uppträdande under läsåret.

• Undervisningen omfattar 25 x 30min. Enskilda lektioner främst inom rytmmusik.

 

Lärare: Beroende på instrument

Bedömning: 1-5

885735 898146083614978 5263422422200561885 o

• Undervisningen innehåller dans samt teoritimmar i dans. Undervisningen sker som grupptimmar.

• Studerandena får tidvis egen arbetstid för att arbeta med egna koreografier.

• Undervisningen består i huvudsak av klassiska tekniker: balett, nutidsdans och jazzdans samt variationer av dessa: commercial, lyrical och contemporary. Vi studerar även: step, hip hop, capoeira, akrobatik och latinska danser i form av workshop.

 Inom teorin behandlas: dansens historia, anatomi, koreologi och psykologi. Målet med detta är att studerandena får en djupare förståelse för sin kropp samt dansens betydelse som arbets- och utryckssätt.

 

Lärare: Katrin Vaskelainen samt inbjudna lärare.

Bedömning: 1-5

25542324 1625955594129162 3262314337317176511 o

• studerandena kommer att sjunga i kör tillsammans med sångarna från pop&rock.

• målet är att man lär sig körrepertoar även från andra stilar än musikalgenren och således breddar sin kunskap om körmusik och stämsång.

• ledd undervisning en timme per vecka.

 

Lärare: Kalle Katz

Bedömning: Godkänd/Underkänd