combined

Lärkkulla folk academy offers you a new study programme where you can study music and develop yourself as a musician in your favourite instrument, and combine that with studies in Finnish, Swedish or English.

This study programme is designed for those of you who want to develop as musicians and need to learn Swedish, Finnish or English to be able to apply to music programmes at university level in Finland or abroad.

We offer you full-time studies with 27 lessons per week. Lärkkulla Combined is all inclusive: 9-month full-time studies, accommodation and meals (Mon-Fri) are included! Studies begin 2.9.2019. Read more about the programme here


Nu erbjuder Lärkkulla folkakademi ett nytt studieprogram inför läsåret 2017-2018, Lärkkulla Combined, där du kan studera musik och utveckla dig själv som musiker, kombinerat med språkstudier i finska, svenska eller engelska. Programmet är skräddarsytt för de som vill utveckla sig musikaliskt och samtidigt få möjligheten att med hjälp av nya språkkunskaper kunna söka till musikprogrampå universitetsnivå både i Finland och utomlands.

I heltidsstudierna ingår 27 lektioner per vecka. Studierna på Lärkkulla Combined inkluderar 9 månaders heltidsstudier samt boende och måltider (måndag-fredag). Programmet startar 28.8.2017. Läs mer om studierna och Lärkkulla Combined här