Från och med i höst kan immigranter i Västnyland få sin integrationsutbildning på svenska. Tidigare har utbildningen bara funnits på finska.

I höst startar en svenskspråkig integrationsutbildning i Lärkkulla i Karis. Den är den första i Västnyland. Tidigare har integrationsutbildning på svenska bara erbjudits i Österbotten.

Utbildningen ska svara på alla behov arbetslivet ställer.

– Det är inte bara svenskspråkig utbildning, utan det är också utbildning om närmiljön, samhället, Finland och arbetslivet, säger Björn Wallén som är direktor för Lärkkulla.

I utbildningen ingår arbetspraktik. Den första praktiken är två veckor och är främst till för att de studerande ska få höra språket och testa sina språkkunskaper i arbetslivet. I slutskedet ordnas en två månaders arbetspraktik.

– Då försöker vi hitta en bransch de har erfarenhet eller är intresserad av. Förhoppningen är att det blir ett arbetstillfälle, säger Liisa Lohenoja som är handledare och ansvarig lärare för utbildningen.

 

Ger kontaktyta i samhället

Med utbildningen vill man ge de studerande kontakt med närsamhället.

– Vi har en helhetssyn på integration. Arbetssidan är a och o, men de sociala aspekterna är också viktiga. Grupper som känner utanförskap är der största hotet i samhället. Att stärka självkänslan och bli sedd är också viktigt i undervisningen, säger Wallén.

Eftersom det ordnas språkkurser i svenska, finska och engelska på Lärkkulla kan det ordnas social samvaro med studerande från de andra grupperna. Det ger också flexibilitet i undervisningen.

En viktig del av utbildningen är besök till apotek, posten, polisen och andra platser.

– Vi sitter inte här fyra timmar om dagen utan är ute i samhället och lär känna det på svenska, säger Lohenoja.

– Målsättningen med hela programmet att de blir goda skattebetalare och kan leva ett självständigt bra liv i Finland, säger Juhani Jäntti som är rektor för folkakademin.

För att kunna göra det behövs språkkunskaper.

– Kan du språk kan du delta i samhället, säger Wallén.

 

Långa avstånd största hindret

Integrationsutbildningen finns redan på finska i Raseborg, men Wallén tycker det är naturligt att den också finns på svenska.

– Man ska inte sätta språken mot varandra utan fundera vilket som fungerar. För det mesta lär de sig båda enligt arbetsplatsbehov och den sociala omgivningen.

Det finns också ett rikt föreningsliv på svenska i Raseborg som kan var till hjälp vid integrationen.

De som kommer att gå utbildningen är invandrare bosatta i regionen med uppehållstillstånd. Men hur många och varifrån de kommer klarnar i höst.

– Avstånden är långa, men det känns naturligt att de kommer från området mellan Hangö och Kyrkslätt. Det stora hindret är att resan kostar för mycket, säger Lohenoja.

Utbildningen är gratis och de studerande får 9 euro i ersättning per dag, förutom integrationsstöd, som ska räcka till mat och resa. På Lärkkulla finns möjlighet att tillreda egen mat.

 

Artikelns ursprungskälla är https://www.vastranyland.fi/artikel/erbjuder-integration-pa-svenska/
Foto: Sarah Mangs