Köket går in för att så långt som möjligt använda lokalt och naturenligt odlade produkter. Multinationella företag undviks så gott det går. Inhemska företag prioriteras.

Vi sorterar avfall. För sorteringen finns sex olika behållare. Kompostering sker av allt organiskt avfall.
Sortera soporna enligt anvisningar.

Vid skötsel av de yttre områdena skall enbart naturgödsel användas. All städning skall ske med miljövänligt tvätt- och rengöringsmedel.

 

Kansliet arbetar med pappersanvändningen och samlar inför återanvändning. 

För att minska energiförbrukningen bör alla som vistas på Lärkkulla hjälpa till med sin lilla andel. För att spara energi och hålla värmenivån låg kan du hjälpa till genom att släcka lamporna och stänga fönster och dörrar som står öppna i onödan. 

Laddare till mobiltelefoner och datorer skall kopplas ur när de inte används.

Vattenförbrukningen kan minskas genom en medvetenhet vid förbrukningen.

      KNAPP ykitest  knapp allmaninfo