Språkpraktik, 4 sp

Mål: Du övar dina språkkunskaper i autentisk miljö, får inblick i det finländska arbetslivet och tips om framtida yrken eller studier. Du skapar nya kontakter.

Innehåll: Handledd språkpraktik. Vi hjälper dig att hitta en lämplig praktikplats och handleder dig under praktikperioden.

Svenska gruppens praktik: 15.4–10.5.2018

Prisinformation hittas här.

Den som har ett finländskt personnummer kan söka om studiestöd hos FPA/KELA. Vi kan hjälpa dig med denna ansökan.

Studerande som har antagits till folkakademin kan erhålla rätt att bo
i skolans internat. Kost och logi ingår i månadsavgiften, men man kan även bo utanför internatet för en mindre avgift. 

Från måndag till fredag står Lärkkullas kök för frukost till och med kaffe på fredag eftermiddag.
Vi uppbär en registreringsavgift om 100€ / termin.
Betalningen sker månadsvis, men kan också betalas i större rater. Betalning kan ske kontant, med bankkort eller mot faktura.

De studerande som bor i Lärkkullas internat har tillgång till sina rum under studieveckorna (måndag-fredag). Eftersom Lärkkulla har behov av att utnyttja studentinternatet för vissa större konferenser under året bör studerandena vara beredda på att upplåta sina rum några få gånger under studieåret.

Vi använder ett digitalt kommunikations- och undervisningsverktyg som heter Itslearning. Alla studerande får ett användarnamn och lösenord till tjänsten. Kom ihåg att kolla Itslearning dagligen för att hålla dig uppdaterad med kursuppgifter och aktualiteter.

Vänlingen observera följande punkter:

  • Det är strikt förbjudet att röka inomhus och på balkonger. Det finns en rökruta på området där rökning är tillåtet.
  • Ta inte med dig koppar, fat eller brickor från matsalen. Undantag: Månaderna då terassen utanför matsalen är i bruk.
  • Utomstående personer måste lämna internatet senast kl. 22.00. 
  • Användning av alkohol är förbjudet på internatet.
  • Lärkkulla gästas regelbundet av utomstående grupper som ordnar sina läger och kurser på Lärkkulla. Det är viktigt att vi alla arbetar tillsammans för att få dem att känna sig välkomna, vilket bl.a. innebär att vi städar upp efter oss själva och respekterar orsaken till deras vistelse.

Utbildningen på Lärkkulla består av personalutbildning för Borgå stifts anställda, men även för andra yrkesgrupper. Samarbete vid personalutbildningen och fortbildningen sker i samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet och Domkapitlet.

Dessa utbildningar och fortbildningar sker som kortkursverksamhet. Dessutom hyr andra organisationer in sig på Lärkkulla för att arrangera sina kurser. Det betyder att en hel del människor rör sig på Lärkkulla. Av den orsaken är det viktigt att visa hänsyn. Speciell hänsyn bör visas under andaktstiderna i kapellet.

Studerandena vid folkakademin har rätt att söka studiestöd för att underlätta finansieringen av studierna. Information om studiestödsmöjligheter kan erhållas från www.fpa.fi. Lärkkullas kansli vidarebefordrar ansökningsblanketterna. Det kan vara skäl att sända in blanketten till skolans kansli så fort som möjligt för att få studiestödet i början av hösten.

Grunden för studiestödet är att man är antagen till en läroanstalt, bedriver heltidsstudier och är i behov av ekonomiskt stöd.

I huvudbyggnadens källarvåning finns utrymmen för tvätt, strykning och mangling. Studerandena har möjlighet att tvätta sina kläder i lilla tvättmaskinen. Bruksanvisningen hänger på väggen. Tvättiderna bokas i ett häfte på skåpet i tvättrummet. I korridoren finns även ett särskilt torkrum för studerandenas kläder. Strykbräde och strykjärn finns till allas förfogande, men den som vill ha sina lakan manglade kan lämna in dem åt städpersonalen, som sköter manglingen.

Viktigt är också att du återställer allt i sin rätta ordning, för att underlätta för följande personer som skall tvätta, torka eller stryka.

Det trådlösa nätverket fungerar i studentinternatet och klassrummen. Lösenordet får du från kansliet.

Studerande har möjlighet att kopiera mot betalning. Närmare information fås från kansliet. Studeranden svarar själva för alla kopior som behövs inom studierna.

Lärkkullas studerande har möjlighet att påverka sitt studieår genom att medverka i studeranderådet som består av fyra ordinarie medlemmar, plus suppleanter. 

Studeranderådet arrangerar egen verksamhet utgående från studerandenas behov och kan genom olika aktiviteter samla in medel för sin verksamhet. Rådet för förhandlingar med rektorn angående utvecklingen av folkakademin.

Köket går in för att så långt som möjligt använda lokalt och naturenligt odlade produkter. Multinationella företag undviks så gott det går. Inhemska företag prioriteras.

Vi sorterar avfall. För sorteringen finns sex olika behållare. Kompostering sker av allt organiskt avfall.
Sortera soporna enligt anvisningar.

Vid skötsel av de yttre områdena skall enbart naturgödsel användas. All städning skall ske med miljövänligt tvätt- och rengöringsmedel.

Direktor och rektor
Verksamheten vid Lärkkulla leds av direktor. Lärkkullas direktor är Björn Wallén.
Tfn (019) 2757 271, 040 747 8841, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lärkkulla Folkakademi leds av en rektor. Lärkkullas rektor är Juhani Jäntti.
Tfn (019) 2757 217, 044 720 0459, juhani Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

      KNAPP ykitest  knapp allmaninfo