KYRKANS UTBILDNING

Som stiftsgård i Borgå stift ordnas en stor del av kyrkans utbildning på Lärkkulla, möten och seminarier i dialog med kulturlivet och samhället. Förankrad i den evangelisk-lutherska folkkyrkan vill stiftsgården vara ekumeniskt öppen och inkluderande när det gäller alla våra studerande och gäster. Upplev den unika Lärkkulla-andan!

Kyrkans utbildning förverkligas i nära samarbete med Domkapitlet i Borgå stift och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) vid Kyrkostyrelsen. Under året arrangeras allt från Ungdomens Kyrkodagar (UK) till utbildningar för olika personalgrupper, förtroendevalda och frivilliga inom församlingarna.

Bekanta dig med utbildningarna här: 
Kyrkans personalutbildning 2019

KAUL - KYRKLIG AKADEMI FÖR UNGA LEDARE

Kyrklig Akademi för Unga Ledare är en ettårig kurs som ordnas av Lärkkulla. Du får lära dig mera om vad det är att vara ledare, du får besöka välfungerande församlingar i Finland och Storbritannien samt att du får träffa erfarna ledare och lära av dem. 

Läs mer om KAUL här: www.kaul.fi 

Kommande evenemang

Det finns 1 kommande evenemang

26
jan
2020
Kyrkans utbildning

Ungdomens kyrkodagar "Följ med och se"

"Följ med och se" UK 2020 23-26.1.2020 på Lärkkulla