AUDITORIET
Vi erbjuder ett välfungerande auditorium som rymmer upp till 160 personer. Auditoriet har bra komfort och teknik (ljud, bild, wi-fi), vilket gör det perfekt för möten, seminarier och andra utbildningstillfällen. Varför inte ordna ett kultur- och konsertevenemang i auditoriet? Sidoväggarna kan öppnas, och då ryms cirka 200 personer med insyn till estraden.

kursgard wMÖTESRUM
Förutom auditoriet har Kursgården tre separata mötesrum, ett som rymmer 20 personer och två för 15 personer. Alla utrymmen är ändamålsenligt utrustade med bra komfort och teknik, vilket bland annat innebär flaptavlor, flyttbara bord och wi-fi.

BASTU OCH BRASRUM
Kursgårdens bastu står till förfogande för våra gäster och brasrummet passar utmärkt för möten på dagen och samvaro på kvällarna framför den öppna brasan. Den närliggande miljön är perfekt för promenader eller uteaktiviteter.

gasthemmetBOENDE
Kursgårdens gästhem omfattar trivsamma enkel- och dubbelrum, med 40 bäddplatser.

TILLGÄNGLIGHET
Det finns två handikappsanpassade rum på gästhemmet. Alla kursgårdens utrymmen är belägna på en våning utan höga trösklar vilket gör det lätt att ta sig runt med rullstol. Det finns en handikappsanpassad toalett på kursgården och en i huvudbyggnaden. Det finns tyvärr inga hissar i huvudbyggnaden vilket begränsar rörligheten till första våningen och källarvåningen. Till bandrummet och studion på källarvåningen kommer man lätt via ytterdörrarna.