Gästföreläsare PDF Skriv ut Skicka sidan
Stiftsdekan Sixten Ekstrand har studerat vid Åbo Akademi och avlagt TM examen 1984 och TD examen 1993. Han  har arbetat som församlingspräst i Pernå 1985-1988, verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom 1989-1998 och lektor 1999-2001 och professor 2003-2007 i praktisk teologi vid teologiska fakulteten vid Åbo Akademi. Ekstrand är sedan 2007 stiftsdekan vid domkapitlet i Borgå stift.
Motto: Carpe diem (Fånga dagen)
Sixten Ekstrand utbildar främst i praktisk teologi (kristen fostran, ledarskap, gudstjänst och kyrkosociologi).

Clas Abrahamsson har studerat vid Åbo Akademi och avlagt teologie magister examen och har jobbat som församlingspastor i Åbo svenska församling drygt fyra år i början på 80-talet, fortsatte som kyrkoherde i Västanfjärd i 19 år. Nu jobbar han som notarie vid domkapitlet sedan 1.10.2004.
Clas Abrahamsson utbildar främst i ämnen som berör kyrkans och församlingarnas förvaltning.

Tua Sandell är sjukskötare, hälsovårdare och diakonissa. Hon utdimitterades från Helsingfors diakonianstalt 1997. Efter det arbetade hon 9 år inom diakonin i Esbo svenska församling, under senare år som ledande diakoniarbetare.  Sedan februari 2007 arbetar hon deltid som stiftssekreterare för församlingsdiakoni vid Borgå domkapitel.  Hon blev teol.kand. 2008.
Tua Sandell utbildar främst i diakoni och internationellt ansvar, mångkulturellt arbete, andlighet som en resurs i kyrkans arbete, arbetet med beredskapsplaner.
Motto:  Gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är sannerligen en stor vinning ( 1.Tim 6:6).

Maria Sten har studerat vid Åbo Akademi och avlagt examen i teologi (TM). Hon har jobbat som studentarbetare och nu som branschsekreterare för vuxenarbete och kultur.
Motto i livet: Lev nu.
Maria Sten utbildar främst i vuxenkatekumenatet och hur motverka våld i nära relationer.

Bror Träskbacka blev  teologiemagister från Helsingfors Universitet 1987 och därefter har utbildat sig till teologie licensiat  vid Åbo Akademi. Han har jobbat i församling som adjunkt, kaplan och kyrkoherde och också som ledande stiftssekreterare och forskare.
Bror har olika förtroendeuppdrag, bl.a. är han medlem i kyrkomötet, kyrkostyrelsen och i Borgå domkapitel.  Nu jobbar han som direktor vid KCSA, Kyrkostyrelsen.
Motto: "Det man gör, skall man göra bra".

Ulrik Sandell är präst, TM. Han har ansvarat för tvåspråkigt församlingsarbete i Ekenäs och Lojo samt varit utbildningschef på Lärkkulla. Nu är han kaplan i Esbo svenska församling. Ulrik är ordförande för kyrkostyrelsens arbetsgrupp för finskspråkiga katekumenatsgudstjänster, medlem i nämnden för Kyrkans utbildningscentral och medlem av församlingsrådet i Lojo.
Motto: Kvalitet och kvantitet skall gå hand i hand.
Ulrik Sandell utbildar tvåspråkigt inom vuxenkatekumenatet, i gudstjänstliv och leder retreater.

 

  Viagra Professional