Teori/Gehörslära 1/3 PDF Skriv ut Skicka sidan

 

Mål:

Du får grundläggande kunskaper i musikteori och färdigheter i gehörslära på 1/3 - nivå.

Metod:

Föreläsningar och praktiska övningar

Kurslitteratur:

Heikkilä & Haikosalmi: Doktor Toonika samt Jaakkola: Musikteori från grunden.

Kursfordringar:

Deltagande i de handledda lektionerna, tentamen.

Bedömning:

Godkänd/underkänd

Kursinnehåll:

Notsystemet, G-klav och F-klav, tidsvärden, tonernas namn, intervall, o.s.v.

Omfattning:

50 h handledda lektioner

  Buy Viagra Cheaply

Programchef

Programchef

Kristoffer Holmberg

Mobil: 044-7616919

Telefon: (019) 2757216

Fax: (019) 2757250

E-post: kristoffer.holmberg@larkkulla.net