TulpanVar kan jag fortsätta studera musik efter Lärkkulla?

Vi har samarbete med musikutbildningen vid yrkeshögskolan och yrkesinstitutet i Jakobstad. Deras lärare besöker oss nu och då och undervisar vid Lärkkulla. Vid dessa tillfällen kan de även fungera som censorer om du gör en kursexamen vid Lärkkulla. För dig som vill fortsätta studierna med en yrkesexamen i musik i Jakobstad går det bra att räkna tillgodo en del av kurserna du avlagt vid Lärkkulla.

Många av våra tidigare studerande har fortsatt sina musikstudier efter Lärkkulla. De vanligaste utbildningsplatserna studerandena valt som fortsättning har varit Yrkeshögskolan eller yrkesinstitutet i Jakobstad, Turun Ammattikorkeakoulu - Åbo Yrkeshögskola, Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadia, Sibelius-Akademin, Musikvetenskapen vid Åbo Akademi.

Vilka examen kan jag avlägga på Lärkkulla?

Under året på Lärkkulla har du möjligt att avlägga olika examen i teori och instrument.
Bl.a. Teori 1/3, Teori 2/3, Teori 3/3 och stora 1. Samt enskilda examen på olika instrument och sång.
Mera information i studieguiden.

När kan man ansöka till pop & rock?

Ansökningen till musikprogrammet på Lärkkulla är igång under april och maj varje vår och inträdesproven hålls i början av juni. Mera information hittar du här.

Vad går inträdesproven ut på?

På urvalsprovet testar vi först dina teori- och gehörskunskaper. Sedan vill vi höra dig spela eller sjunga något på de instrument du skulle vilja ha undervisning i. Dvs. förutom att du framför något på ditt huvudinstrument vill vi gärna höra på vilken nivå du är på ditt sidoinstrument, om du vill ha undervisning i det.

Om du inte har möjlighet att delta på någon av antagningsdagarna, men ändå skulle vilja studera på Lärkkulla, anmäl dig då via webben och kontakta programchefen för att eventuellt komma överens om någon annan dag.

Vilken ålder är studerandena på musikprogrammet?

De flesta av våra studerande på musiklinjen är mellan 17 och 22 år, men vi har också elever som kommer direkt från högstadiet till Lärkkulla. Sen brukar vi nästan varje år också ha någon äldre person som studerande som beslutat sig för att ta ett mellanår och satsa på musiken efter många år i arbetslivet.

Hur kommer man till Lärkkulla?

Du kommer lätt till Lärkkulla med tåg från Helsingfors och Åbo (1h från båda hållen). Promenaden till Lärkkulla från Karis centrum tar ca. 25 minuter.