Ansök till Lärkkulla pop&rock via detta ansökningsformulär

Vi kontaktar dig och kallar dig till inträdesprov som hålls i början av juni. 
Läsåret 2018-2019 inleds 3.9.2018 och avslutas 24.5.2019.

 

Om jag blir antagen till musikprogrammet önskar jag studera följande instrument

*För sidoinstrument uppbärs en tilläggsavgift.

Musikalisk bakgrund
Övriga uppgifter