Ansök till Lärkkulla pop&rock via detta ansökningsformulär senast 31.5.2017. 
Inträdesprov hålls 9.6.2017. 

Om jag blir antagen till musikprogrammet önskar jag studera följande instrument

*För sidoinstrument uppbärs en tilläggsavgift.

Musikalisk bakgrund
Övriga uppgifter