knapp musical nyAnsökan Lärkkulla Musical

Du kan ansöka till utbildningen 20.2-30.4.2018 genom att fylla i detta formulär.

Vi kontaktar dig och kallar dig till inträdesprov som ordnas 19-20.5.2018. 

Läsåret 2018-2019 inleds 3.9.2018 och avslutas 24.5.2019.

 

Musikalisk bakgrund
Övriga uppgifter