Vi använder ett digitalt kommunikations- och undervisningsverktyg som heter Itslearning. Alla studerande får ett användarnamn och lösenord till tjänsten. Kom ihåg att kolla Itslearning dagligen för att hålla dig uppdaterad med kursuppgifter och aktualiteter.

Studerande som har antagits till folkakademin kan erhålla rätt att bo
i skolans internat. Kost och logi ingår i månadsavgiften, men man kan även bo utanför internatet för en mindre avgift. matsalen

Från måndag till fredag står Lärkkullas kök för frukost till och med kaffe på fredag eftermiddag.
Vi uppbär en registreringsavgift om 100€ / termin
Betalningen sker månadsvis, men kan också betalas i större rater. Betalning kan ske kontant, med bankkort eller mot faktura.

De studerande som bor i Lärkkullas internat har tillgång till sina rum under studieveckorna (måndag-fredag). Eftersom Lärkkulla har behov av att utnyttja studentinternatet för vissa större konferenser under året bör studerandena vara beredda på att upplåta sina rum några få gånger under studieåret.

Som motprestation uppbär Lärkkulla ingen avgift av studerandena för de veckoslut då man utnyttjar sina rum, under förutsättning att Lärkkulla inte behöver dem då. Grundprincipen är alltså att studerandena har rätt till sina rum från måndag-fredag, men genom en överenskommelse kan man få tillgång till sina rum också under de allra flesta veckoslut.

Mellan kl. 23.00-7.00 skall det råda tystnad på internatet

Studerandena har tillgång till internatets kök (3 st) där man kan laga egen mat.

Ekonomiföreståndare Clara Lundberg ansvarar för studentinternatet. Lärkkulla ställer sängöverkast och möbler till studerandenas förfogande, men studerandena bör själva hålla sig med filt eller täcke, handdukar, sänglinne, dyna m.m. Studerandena har ansvar för sina egna rum.

Köket har kapacitet att beakta de flesta specialönskemål gällande diet. Meddela om dessa önskemål. Undvik att gå barfota i matsalen.

Vänlingen observera följande punkter:kaffepaus

  • Det är strikt förbjudet att röka inomhus och på balkonger. Det finns specifika rökrut på området är rökning är tillåtet.
  • Ta inte med dig koppar, fat eller brickor från matsalen. Undantag: Månaderna då terassen utanför matsalen är i bruk.
  • Utomstående personer måste lämna internatet senast kl. 22.00. 
  • Användning av alkohol är förbjudet på internatet.
  • Lärkkulla gästas regelbundet av utomstående grupper som ordnar sina läger och kurser på Lärkkulla. Det är viktigt att vi alla arbetar tillsammans för att få dem att känna sig välkomna, vilket bl.a. innebär att vi städar upp efter oss själva och respekterar orsaken till deras vistelse.

teamwork4Utbildningen på Lärkkulla består av personalutbildning för Borgå stifts anställda, men även för andra yrkesgrupper. Samarbete vid personalutbildningen och fortbildningen sker i samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet och Domkapitlet.

Dessa utbildningar och fortbildningar sker som kortkursverksamhet. Dessutom hyr andra organisationer in sig på Lärkkulla för att arrangera sina kurser. Det betyder att en hel del människor rör sig på Lärkkulla. Av den orsaken är det viktigt att visa hänsyn. Speciell hänsyn bör visas under andaktstiderna i kapellet.

Studerandena vid folkakademin har rätt att söka studiestöd för att underlätta finansieringen av studierna. Information om studiestödsmöjligheter kan erhållas från www.fpa.fi. Lärkkullas kansli vidarebefordrar ansökningsblanketterna. Det kan vara skäl att sända in blanketten till skolans kansli så fort som möjligt för att få studiestödet i början av hösten.

Grunden för studiestödet är att man är antagen till en läroanstalt, bedriver heltidsstudier och är i behov av ekonomiskt stöd.

Lärkkullas hälsovårdare Idamaria Uusimäki tfn 040 7114 849 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mottagning på Axxell, Bangatan 75, tredje våningen. Kommer också till Lärkkulla vid behov. 
 
Vid sjukdomsfall kan studerande besöka Karis hälsostation, Bulevarden 21. Öppethållningstid må-fre kl. 8-16. Ring gärna före och boka en tid, tfn (019) 289 3400.
Vid akuta sjukdomsfall läkarmottagning på Ekenäs hälsostation, Östra Strandgatan 9  10600 Ekenäs Ring för att boka en tid, tfn (019) 289 3000.
 
Avgift för ett läkarbesök för 18 år fyllda är 20,90€. För ett besök på jouren i Ekenäs kvällar och under veckoslut ring (019) 224 2800, avgift 32,70€

Tandläkare
Karis hälsostation
Bulevarden 21, andra våningen
019 289 3440 mellan 8.00-11.00.

Om du behöver en tandläkare under ett veckoslut: http://raseborg.fi/tandvard/jourverksamhet

 

Internatet övervakas av väktare, som besöker internatet 1-3 ggr/natt.

Lärkkulla har en olycksfallsförsäkring för studerande i Folksam Skadeförsäkring Ab. Den privata olycksfalls-försäkringen för studerande är en frivillig personförsäkring avsedd att ersätta ekonomiska förluster till följd av olycksfall. Försäkringen är i kraft under den egentliga undervisningen och därtill relaterad verksamhet.

Vårdkostnader – max 10 000 €, varefter engångsersättning 6 000 €
Dödsfall pga olycksfall 3 000 €
Självrisk – Ingen självrisk

Försäkringsvillkor 11F, 1.1.2012

I huvudbyggnadens källarvåning finns utrymmen för tvätt, strykning och mangling. Studerandena har möjlighet att tvätta sina kläder i lilla tvättmaskinen. Bruksanvisningen hänger på väggen. Tvättiderna bokas i ett häfte på skåpet i tvättrummet. I korridoren finns även ett särskilt torkrum för studerandenas kläder. Strykbräde och strykjärn finns till allas förfogande, men den som vill ha sina lakan manglade kan lämna in dem åt städpersonalen, som sköter manglingen.

Viktigt är också att du återställer allt i sin rätta ordning, för att underlätta för följande personer som skall tvätta, torka eller stryka.

Det trådlösa nätverket fungerar i studentinternatet och klassrummen. Lösenordet får du från kansliet.

Studerande har möjlighet att kopiera mot betalning. Närmare information fås från kansliet. Studeranden svarar själva för alla kopior som behövs inom studierna.

Studerandena inom folkakademin utgör en studerandekår. Studerandeådet består av fyra ordinarie medlemmar, plus suppleanter.

Studeranderådet arrangerar egen verksamhet utgående från studerandenas behov. Studeranderådet kan genom olika aktiviteter samla in medel för sin verksamhet. Studeranderådet för förhandlingar med rektor angående utvecklingen av folkakademin.