Nathalie, Australien

Varför valde du komma och studera till Lärkkulla?
För att studera svenska. Jag kände till Lärkkulla genom några ortsbor och jag har ju studerat finska här tidigare. Jag behöver svenska för arbetslivet och för att assimileras i det finländska samhället.

Vad tycker du om studierna?
Utmärkta kurser. De är intensiva, utmanande och roliga. Lärarna vet verkligen vad de gör och tror på alla studerande.

Vad är det bästa med dina studier vid Lärkkulla?
Vänner och kontakter som jag fått. Att känna till arbetslivets språk.

 

Zohaib, Pakistan

Varför valde du komma och studera till Lärkkulla?
Jag kom hit för att jag visste att Lärkkulla är platsen i Finland för att studera svenska och för att språket är mitt största intresse.

Vad tycker du om studierna?
Jag anser att alla lektioner är viktiga för studerandena och alla studerandena viktiga för lärarna. Det är en mäktig upplevelse att studera svenska för ens framtid, med alla olika nationaliteter och under ledningen av den bästa läraren, Sari Huuskonen.

Vad är det bästa med dina studier vid Lärkkulla?
Jag kunde inte svenska sedan tidigare, men nu kan jag kommunicera om det dagliga livet. Jag är mycket tacksam för att Sari varit min lärare. Hon motiverar alla och undervisar så som en mamma undervisar sina barn. Till sist vill jag framhålla hur tacksam jag är för att Lärkkulla gett mig möjligheten att lära mig svenska.

 

Mitchell Lopez, USA

Varför valde du komma och studera till Lärkkulla?
Efter att jag undertecknat ett kontrakt med en lokala fotbollsföreningen BK-46, fick jag höra om möjligheten att lära mig ett nytt språk. Jag blev genast intresserad av svenska.

Vad tycker du om studierna?
Lärarna är mycket hjälpsamma och vänliga. Kurserna är krävande, men ändå realistiska att genomföra.

Vad är det bästa med dina studier vid Lärkkulla?
Bara det att man befinner sig i en lärande miljö, är det bästa som hänt mig. Mötet med personer från olika kulturer och som pratar olika språk samt en varierandekost, är något som man kan räkna med varje dag.

 

lektion4Målsättning
Efter avslutad kurs behärskar du muntlig och skriftlig svenska så att du kan avlägga en allmän språkexamen i svenska på mellannivå våren 2017. Kursen ger dig mångsidig kommunikationsförmåga att fungera på svenska i vardagligt liv samt i mer avancerade diskussionssituationer.

Kursbeskrivning

 1. Introduktion till svenskan, 1 sp
  Kursinledning, presentationer, artighetsfraser.
 2. Språkriktighet och strukturer, 10 sp
  Svenska grammatik, strukturer, fraseologi.
 3. Läs- och hörförståelse, 6 sp
  Vi läser olika slags texter och diskuterar dessa. Mångsidiga hörförståelser genom olika media.
 4. Skrivning, 2 sp
  Rikligt med skrivuppgifter som brev, e-post- och textmeddelanden, insändare, korta essäer, reklamationer.
 5. Konversation, 10 sp
  Styrd och fri diskussion parvis, i smågrupper och inom hela gruppen. Allmänna och vardagliga teman. Argumentation, debatter om olika ämnen. Situationskomik och simulerade möten i vardagliga situationer.
 6. Presentationer, 2 sp
  Interaktiva presentationer om det egna landet, kulturen, städerna och kända personer. En presentation per deltagare per termin.
 7. Kultur i Finland och det svenska språkområdet, 1 sp
  Kultur- och traditionskännedom fördjupas genom hela kursen. Det vida kulturperspektivet är den röda tråden i diskussionerna på kursen.
 8. Veckans nyheter, 2 sp
  Under hela studieåret lyfter vi fram aktuella nyheter och teman. Med hjälp av dessa görs presentationer och diskussionsövningar.
 9. Självständiga studier, 2 sp
  En obligatorisk del av dina heltidsstudier i huvudspråket. Paketet består av cirka 108 timmars självständiga arbete som avläggs under läsåret. I paketet ingår mångsidiga hemuppgifter, skrivuppgifter (t.ex essäer, insändare, brev, meddelanden: sms, epost, reklamation, inbjudan...), planering av olika slags presentationer: ditt hemland, din hemstad, kultur, samt aktuella teman som nyheter, trender, fenomen och intressant forskning. Du kommer att avlägga olika läsprojekt under vårterminen. Lärarna handleder dig i dina självständiga studier under hela läsåret.

Metoder
Närundervisning, par- och grupparbeten, självstudier.

Bedömning
Kontinuerlig bedömning under kursens gång. Betoning på studerandes personliga utveckling i målspråket och studieprestation samt motivation, närvaro på kursen och hemuppgifter. Bedömning av färdigheterna för allmänna språkexamen, det självständiga arbetet och aktivitet, samt samarbetsfärdigheterna i klassrumssituationen. Skriftliga tentamen.

Kurslitteratur

 • Göransson – Parada: På svenska 1-3
 • Fasth — Kannermark: Form i fokus A — B
 • Fasth – Kannermark: Text i fokus 1-2

Kurskrav
90% närvaro på lektionerna, sex skriftliga prov, självständigt arbete. Deltagande i allmänna språkexamen.

Nivå
Kursen förutsätter inga förhandskunskaper i svenska.

Lärare
Sari Huuskonen och Juhani Jäntti