Alexander, Ryssland

Varför valde du komma och studera till Lärkkulla?
Jag kom till Lärkkulla med önskemålet om att få lära mig finska; ett språk som jag anser vara det mest tonfulla, speciella och uttrycksfulla språket. Jag valde Lärkkulla för dess gedigna, goda rykte. Kort och gott: jag fick ett attraktivt infopaket översatt och det avgjorde saken.

Vad tycker du om studierna?
Jag överdriver inte då jag konstaterar att Lärkkulla har en speciell anda. Skolan gör skäl för uttrycket institution. Människor från alla möjliga kulturer finns här och förenas i de mest givande mänskliga värderingarna: förståelse, respekt och vetgirighet.

Vad är det bästa med dina studier vid Lärkkulla?
Framförallt uppskattar jag möjligheten att kunna koncentrera mig på min egen språkliga utveckling. Jag känner ingen press
eller stress här, jag behöver inte ens laga min egen mat. Alla oklarheter reds ut genom att diskutera med skolans ansvarspersoner. Det här är verkligen platsen för frihet och ansvar.

 

Jura, Ukraina

Varför valde du komma och studera till Lärkkulla?
Jag planerade att flytta till Finland och det var då som jag började leta efter skolor där jag kunde studera finska. Jag är glad att min faster rekommenderade Lärkkulla för mig, för här kan jag förbättra mina språkkunskaper och integreras i det finländska samhället.

Vad tycker du om studierna?
Det är uppenbart att finskan är ett svårt språk att lära sig, men här är studierna roliga och intressanta. Den varma atmosfären gör det lätt att fokusera på språket.

Vad är det bästa med dina studier vid Lärkkulla?
Min hårt arbetande grupp och mina lärare. De gör studierna spännande och lätta. Det är också bra att jag kan kombinera hobbyn och studier för både hjärna och kropp. Jag är även tacksam för all nya vänner jag fått!

lektion5Målsättning
Efter avlagd kurs kan du framföra dina åsikter och klara av vardagens talsituationer på finska samt skicka och ta emot skriftliga meddelanden och följa med nyhetsflödet på finska via internet. Du kan delta i de allmänna språkexamina på grund- eller mellannivå på våren 2017.

Kursbeskrivning

 1. Bekanta dig med det finska språket 1 sp
  Kursinledning: bekanta dig med medstuderande och lärare, presentationer, artighetsfraser.
 2. Språkets strukturer, 10 sp
  Finskans basgrammatik. Rikligt med hemuppgifter.
 3. Muntliga övningar, 10 sp
  Fria och styrda diskussioner parvis, i smågrupper och inom hela gruppen. Allmänna, vardagliga teman. Argumentering om olika teman. Diverse talsituationer.
 4. Presentationer, 2 sp
  Interaktiva presentationer om det egna hemlandet, kulturen, städerna, viktiga personer. Både på höst- och vårterminen.
 5. Veckans nyheter, 2 sp
  Under hela kursens förlopp aktualiseras nyheter och teman som en grund för presentationer och diskussioner.
 6. Text- och talförståelse, 6 sp
  Läsning av olika texter, diskussioner baserade sig på dessa. Talförståelse via olika media.
 7. Skrivning, 2 sp
  Att skriva inofficiella och officiella meddelanden, insändare, svar på insändare, essäer.
 8. Bekanta dig med den finländska kulturen 1 sp
  Kunskapen om kulturer och traditioner förstärks under kursens gång. Kulturens infallsvinkel löper som en röd tråd genom kursen.
 9. Självständiga studier, 2 sp
  En obligatorisk del av dina heltidsstudier. Modulen består av ca. 108 timmar självständigt arbete som avläggs under skolårets gång. Studiepaketet består av många hemuppgifter, skrivuppgifter (essäer, insändare, brev, meddelanden, textmeddelanden, e-post, reklamationer, inbjudan ….), förberedandet av presentationer om ditt hemland, -stad, kultur, aktuella ämnen: nyheter, trender, intressant forskning och fenomen. Du avlägger också de läsprojekt som läraren anvisat dig under vårterminen. Lärarna styr dig hela tiden i dina självständiga studier.

Metoder
Lärarledda övningar, par- och grupparbeten, självstudier, dramaövningar, suggestopediska övningar, datorbaserade övningar, spel.

Kurskrav
Studerande bör delta i minst 90% av lektionerna och avlägga skriftliga tentamen. Möjlighet att delta i de allmänna språkexamina på grund- eller mellannivå på våren 2017.

Kurslitteratur

 • Kenttälä, Marjukka: Suomi sujuvaksi 1
 • Saunela, Marja - Liisa: Samalla kartalla 1

Utvärdering
Ständig utvärdering under kursens gång. Betoning av studerandens personliga utveckling i målspråket samt av studieprestationen, motivationen, närvaron och utförandet av hemuppgifterna. Utvärdering av den kunskap som behövs i samband med allmänna språkexamen. Även utvärdering av de självständiga studierna och aktiviteten samt samarbetsförmågan under kontaktundervisningen. Dessutom flertalet skriftliga test.

Nivå
Deltagandet i kursen kräver inga förhandskunskaper.

Lärare
Sari Huuskonen

lektion6Målsättning
Efter avlagd kurs kan du delta i Allmänna språkexamen på mellan- eller avancerad nivå på våren 2017. Du kan diskutera varierande teman på en abstrakt nivå, både muntligt och skriftligt

Kursbeskrivning

 1. Bekanta dig med det finska språket, 1 sp
  Kursinledning: bekanta dig med medstuderande och lärare, presentationer, artighetsfraser.
 2. Språkets strukturer, 10 sp
  Finskans grammatik på fortsättningsnivå. Snabb repetition av basgrammatiken.
 3. Muntliga övningar, 10 sp
  Fria och styrda diskussioner parvis, i smågrupper och inom hela gruppen. Allmänna, vardagliga teman. Argumentering om olika teman. Diverse talsituationer.
 4. Presentationer, 2 sp
  Interaktiva presentationer om det egna hemlandet, kulturen, städerna, viktiga personer. Både på höst- och vårterminen.
 5. Veckans nyheter, 2 sp
  Under hela kursens förlopp aktualiseras nyheter och teman som en grund för presentationer och diskussioner.
 6. Text- och talförståelse, 6 sp
  Läsning av olika texter, diskussioner baserade sig på dessa. Talförståelse via olika media.
 7. Skrivning, 2 sp
  Att skriva inofficiella och officiella meddelanden, insändare, svar på insändare, essäer.
 8. Bekanta dig med den finländska kulturen 1 sp
  Kunskapen om kulturer och traditioner förstärks under kursens gång. Kulturens infallsvinkel löper som en röd tråd genom kursen.
 9. Självständiga studier, 2 sp
  En obligatorisk del av dina heltidsstudier. Modulen består av ca. 108 timmar självständigt arbete som avläggs under skolårets gång. Studiepaketet består av många hemuppgifter, skrivuppgifter (essäer, insändare, brev, meddelanden, textmeddelanden, e-post, reklamationer, inbjudan ….), förberedandet av presentationer om ditt hemland, -stad, kultur, aktuella ämnen: nyheter, trender, intressant forskning och fenomen. Du avlägger också de läsprojekt som läraren anvisat dig under vårterminen. Lärarna styr dig hela tiden i dina självständiga studier.

Metoder
Lärarledda övningar, par- och grupparbeten, självstudier.

Kurskrav
Studerande bör delta i minst 90% av lektionerna och avlägga 6 skriftliga tentamen. Möjlighet att delta i de allmänna språkexamina på våren 2017.

Kurslitteratur

 • Kenttälä, Marjukka: Suomi sujuvaksi 1
 • Kenttälä, Marjukka: Kieli käyttöön
 • Kuparinen & Tapaninen: Hyvin menee 2
 • Saunela, Marja - Liisa: Samalla kartalla 1 & 2

Utvärdering
Ständig utvärdering under kursens gång. Betoning av studerandens personliga utveckling i målspråket samt av studieprestationen, motivationen, närvaron och utförandet av hemuppgifterna. Utvärdering av den kunskap som behövs i samband med allmänna språkexamen. Även utvärdering av de självständiga studierna och aktiviteten samt samarbetsförmågan under kontaktundervisningen. Dessutom flertalet skriftliga test.

Nivå
Deltagandet i kursen kräver baskunskaper i finska. Kursen inleds med ett nivåtest.

Lärare
Sari Huuskonen