Vår engelska är noggrant planerad för att alla studerande, oavsett nivå, ska kunna få en betryggad framtid. Det kan innebära att man avlägger en IELTS-språkexamen, studerar vid ett universitet i finland eller utomlands eller får en önskad arbetsplats. Vi anser att Lärkkulla är en språngbräda för att du ska kunna nå dina mål i livet och vi kommer att göra vårt yttersta för att dessa mål ska uppfyllas.

För studerande som bor utanför EEA och som är tvungna att åka hem efter 90 dagar för att förnya sitt visum, kan vi nu introducera ett distansprogram så att du kan fortsätta dina studier (och hålla kontakten med din “familj” på Lärkkulla), medan ditt visum förnyas.

Lärkkulla erbjuder en internationell, mångkulturell inlärningsmiljö som också ger dig en autentisk insyn I den finländska kulturen.

 

Alena, Ryssland

Varför valde du komma och studera till Lärkkulla?
Jag kom till Lärkkulla för att förbättra mina kunskaper i engelska och finska. Jag planerar att studera vid ett universitet i Finland och då behöver min engelska vara på hög nivå, speciellt med tanke på studier i ekonomi och handel.

Vad tycker du om studierna?
Jag vill verkligen tacka mina lärare Nick och Graham som varit ett stort stöd hela tiden. Det är roligt då du kan praktisera dina språkkunskaper med internationella medstuderande, av vilka många har engelska som modersmål.

Vad är det bästa med dina studier vid Lärkkulla?
Jag har blivit vän med underbara människor från andra länder och jag vet att studierna i en mångkulturell miljö också gjort mig till en bättre, klokare människa. Utrymmena här är mycket bra och jag känner att jag hör hemma här – Jag är en del av Lärkkulla Community!

 

Daria, Ryssland

Varför valde du komma och studera till Lärkkulla?
Jag kom till Lärkkulla för att förbättra min engelska. Jag ville göra detta i en engelskspråkig miljö och har verkligen inte behövt vara besviken! Det har varit intressant att uppleva hur engelskspråkiga människor varit interaktiva i en naturlig miljö.

Vad tycker du om studierna?
Jag kom till Lärkkulla för att förbättra min engelska. Jag är så glad över att ha haft Nick och Graham som lärare; de har alltid uppmuntrat mig till lära mig mera och mera samt att jobba hårt.

Vad är det bästa med dina studier vid Lärkkulla?
Det har varit fantastiskt att möta människor från hela världen. Jag har lärt mig mycket om den finländska kulturen och livsstilen. Jag har också fått uppleva mina egen kultur genom andra människors ögon.

 

Cecilia, Finland

Varför valde du komma och studera till Lärkkulla?
Jag hörde om Lärkkulla av ett par vänner och de rekommenderade skolan. Jag kom hit i en vecka ifjol och blev övertygad om att Lärkkulla är den perfekta platsen för mig.

Vad tycker du om studierna?
Jag har njutit av min tid här till 100%! Lektionerna har varit intressanta och mångsidiga. Mina färdigheter i att göra presentationer, har blivit sååå mycket bättre. Jag känner mig redo för universitetsstudier nu.

Vad är det bästa med dina studier vid Lärkkulla?
Människorna, utan tvivel! Jag älskar andan här, känslan av kommunitet. Det kommer att vara tufft att ta farväl av alla mina vänner, lärare och resten av personalen. Jag kommer att se tillbaka på min tid här med värme.

lektion1Målsättning
Din engelska når mellannivån med betoning på att läsa, skriva, tala och lyssna. Du kan diskutera vardagliga företeelser och du kan skriva enkla e-mail, recensioner och rapporter. Du lär dig också grunderna i affärsengelska. Du kan göra enkla formella och informella presentationer. Du kan avlägga en IELTS-examen på nivån 4,5 – 5,5.

Kursinnehåll

 1. Introduktion till engelskan, 12 lektioner/0,5 sp
  Kursbeskrivning, kort personlig intervju, nivåtest.
 2. Grammatik och strukturer, 72 lektioner / 2 sp
  Basgrammatik: substantiv, verb, pronomen, adjektiv, adverb, particip, passiv, meningsbyggnad och ordföljd, konjunktioner, prepositioner osv.
 3. Diskussion och konversation, 54 lektioner / 1,5 sp
  Konversation parvis, i smågrupper och hela klassen om vardagliga fenomen med debatter om kulturella, sociala och affärsrelaterade teman.
 4. Presentationer, 18 lektioner / 0,5 sp
  Interaktiva presentationer om ditt hemland och dess kultur samt affärsrelaterade teman.
 5. Hörförståelse, 28 lektioner /1 sp
  Du bekantar dig med diverse engelska accenter och dialekter genom att lyssna på ljudupptagningar.
 6. Läsförståelse, 24 lektioner / 0,5 sp
  Läsning och diskussioner om olika teman, övningar.
 7. Skrivning, 24 lektioner / 1 sp
  Övningar i att skriva e-mail och recensioner i formella och informella kontexter samt affärsrapporter.
 8. Affärsengelska, en introduktion, 42 lektioner / 1,5 sp
  Affärsengelskans basordförråd, affärskunskap, analyseringskunskap.
 9. Kulturstudier, 24 lektioner / 1 sp
  Du lär dig hur det är att leva i Finland genom bekanta dig med diverse finländska traditioner och seder samt nationella helgdagar.
 10. Självstudier, 2,5 sp
  Denna modul omfattar cirka 124 lektioner av självstudier under hela studieperioden. Många olika typer av hemarbete, både läs- och skrivuppgifter (essäer, recensioner, affärsrapporter, e-mail osv.), förberedande arbete för presentationer och debatter inför klassen. Uppgifterna laddas upp på Lärkkullas intranät och skickas till lärarna. Dina lärare vägleder dig i det självständiga arbetet under hela studieåret

Metoder
Föreläsningar, lektioner, individuellt arbete, par- och grupparbete, självstudier, forskning.

Utvärdering
Konstant utvärdering under hela kursens gång, test och utvecklingsamtal varje månad. Studerandena utvärderar kursen i slutet av bägge terminerna.

Kurslitteratur

 • Straightforward Elementary Students Book; Lindsay Clanfield
 • Market Leader Elementary Business English Course Book; Cotton, Falvey and Kent
 • Cambridge Complete IELTS 4.0-5.0; Vanessa Jakeman & Clare McDowell
 • Essential Grammar in Use; Raymond Murphy (ISBN 978-0521675802)
 • Kursmaterial får du av lärarna och är inkluderat i priset.

Kurskrav
90% närvaro, självstudier, deltagande i klassens aktiviteter och punktlighet gällande hemuppgifter. I annat fall bör studerande förklara sina misslyckanden.

Nivå
Deltagandet förutsätter baskunskaper i engelska.

Lärare
Dharmash Chavda och Graham Illing

lektion2Målsättning
Din engelska når mellannivån med betoning på att läsa, skriva, tala och lyssna. Du kan diskutera vardagliga företeelser på en allmän nivå. Du kan skriva förstå texter om olika teman samt skriva e-mail, recensioner och rapporter på mellannivå. Du fördjupar dig i affärsengelska och kan skriva ditt curriculum vitae. Du kan göra formella och informella presentationer. Du kan avlägga en IELTS-examen på nivån 5,5 – 6,5. Du kan delta i inträdesprov till finländska universitet.

Kursinnehåll

 1. Introduktion till engelskan, 12 lektioner/0,5 sp
  Kursbeskrivning, presentera dig själv, nivåtest.
 2. Grammatik och strukturer, 72 lektioner /2 sp
  Basgrammatik: substantiv, verb, pronomen, adjektiv, adverb, particip, passiv, meningsbyggnad och ordföljd, konjunktioner, prepositioner osv.
 3. Diskussion och konversation, 54 lektioner /1,5 sp
  Konversation parvis, i smågrupper och hela klassen om vardagliga fenomen med debatter om kulturella, sociala och affärsrelaterade teman.
 4. Presentationer, 18 lektioner /0,5 sp
  Interaktiva presentationer om ditt hemland och dess kultur samt affärsrelaterade teman.
 5. Hörförståelse, 28 lektioner /1 sp
  Du bekantar dig med diverse engelska accenter och dialekter genom att lyssna på ljudupptagningar.
 6. Läsförståelse, 24 lektioner /0,5 sp
  Läsning och diskussioner om olika teman, övningar.
 7. Skrivning, 24 lektioner / 1 sp
  Övningar i att skriva e-mail och recensioner i formella och informella kontexter samt affärsrapporter.
 8. Affärsengelska, en introduktion, 42 lektioner / 1,5 sp
  Affärsengelskans ordförråd på mellannivå, affärskunskap, ekonomiska analyser. Du lär dig att göra arbetsplatsansökningar och presentera dig själv under anställningsintervjuer.
 9. Kulturstudier, 24 lektioner / 1 sp
  Du lär dig hur det är att leva i Finland genom bekanta dig med diverse finländska traditioner och seder samt nationella helgdagar.
 10. Självstudier, 2,5 sp
  Denna modul omfattar cirka 124 lektioner av självstudier under hela studieperioden. Många olika typer av hemarbete, både läs- och skrivuppgifter (essäer, recensioner, affärsrapporter, e-mail osv.), förberedande arbete för presentationer och debatter inför klassen. Uppgifterna laddas upp på Lärkkullas intranät och skickas till lärarna. Dina lärare vägleder dig i det självständiga arbetet under hela studieåret

Metoder
Föreläsningar, lektioner, individuellt arbete, par- och grupparbete, självstudier, forskning.

Utvärdering
Konstant utvärdering under hela kursens gång, test och utvecklingssamtal varje månad. Studerandena utvärderar kursen i slutet av bägge terminerna.

Kurslitteratur

 • Straightforward Intermediate Students Book; Lindsay Clanfield
 • Market Leader Pre-Intermediate Business English Course Book; Cotton, Falvey and Kent
 • First Certificate Language Practice; Michael Vince with Paul Emerson
 • Cambridge Complete IELTS 5.0-6.5; Vanessa Jakeman & Clare McDowell
 • Essential Grammar in Use; Raymond Murphy (ISBN 978-0521675802)

Kurskrav
90% närvaro, självstudier, deltagande i klassens aktiviteter och punktlighet gällande hemuppgifter. I annat fall bör studerande förklara sina misslyckanden.

Nivå
Deltagandet förutsätter kunskaper på mellannivå i engelska.

Lärare
Dharmash Chavda och Graham Illing

lektion3Målsättning
Din engelska når en avancerad nivå med betoning på att läsa, skriva, tala och lyssna. Du kan diskutera vardagliga företeelser på flytande engelska. Du kan skriva förstå texter om olika teman samt skriva e-mail, recensioner och rapporter på avancerad nivå. Du fördjupar dig i affärsengelska och kan skriva ditt curriculum vitae, . Du kan göra formella och informella presentationer. Du kan avlägga en IELTS-examen på nivån 6,5 – 8,0. Du kan delta i inträdesprov till finländska universitet.

Kursinnehåll

 1. Introduktion till engelskan, 12 lektioner / 0,5 sp
  Kursbeskrivning, presentera dig själv, nivåtest.
 2. Grammatik och strukturer, 72 lektioner / 2 sp
  Basgrammatik: substantiv, verb, pronomen, adjektiv, adverb, particip, passiv, meningsbyggnad och ordföljd, konjunktioner, prepositioner osv.
 3. Diskussion och konversation, 54 lektioner / 1,5 sp
  Konversation parvis, i smågrupper och hela klassen om vardagliga fenomen med debatter om kulturella, sociala och affärsrelaterade teman.
 4. Presentationer, 18 lektioner / 0,5 sp
  Interaktiva presentationer om ditt hemland och dess kultur samt affärsrelaterade teman.
 5. Hörförståelse, 28 lektioner / 1 sp
  Du bekantar dig med diverse engelska accenter och dialekter genom att lyssna på ljudupptagningar.
 6. Läsförståelse, 24 lektioner / 0,5 sp
  Läsning och diskussioner om olika teman, övningar.
 7. Skrivning, 24 lektioner / 1 sp
  Övningar i att skriva e-mail och recensioner i formella och informella kontexter samt affärsrapporter.
 8. Affärsengelska, en introduktion, 42 lektioner / 1,5 sp
  Affärsengelskans ordförråd på fördjupad nivå, affärskunskap, ekonomiska analyser. Du lär dig att göra arbetsplatsansökningar och presentera dig själv under anställningsintervjuer.
 9. Kulturstudier, 24 lektioner / 1 sp
  Du lär dig hur det är att leva i Finland genom bekanta dig med diverse finländska traditioner och seder samt nationella helgdagar.
 10. Självstudier, 2,5 sp
  Denna modul omfattar cirka 124 lektioner av självstudier under hela studieperioden. Många olika typer av hemarbete, både läs- och skrivuppgifter (essäer, recensioner, affärsrapporter, e-mail osv.), förberedande arbete för presentationer och debatter inför klassen. Uppgifterna laddas upp på Lärkkullas intranät och skickas till lärarna. Dina lärare vägleder dig i det självständiga arbetet under hela studieåret.

Metoder
Föreläsningar, lektioner, individuellt arbete, par- och grupparbete, självstudier, forskning.

Utvärdering
Konstant utvärdering under hela kursens gång, test och utvecklingssamtal varje månad. Studerandena utvärderar kursen i slutet av bägge terminerna.

Kurslitteratur

 • Straightforward Upper-Intermediate/Advanced Students Book; Lindsay Clanfield
 • Market Leader Upper- Intermediate Business English Course Book; Cotton, Falvey and Kent
 • Cambridge Complete IELTS (Bands 6.5-7.5); Guy Brook-Hart & Vanessa Jakeman
 • Essential Grammar in Use; Raymond Murphy (ISBN 978-0521675802)

Kurskrav
90% närvaro, självstudier, deltagande i klassens aktiviteter och punktlighet gällande hemuppgifter. I annat fall bör studerande förklara sina misslyckanden.

Nivå
Deltagandet förutsätter kunskaper på mellannivå i engelska.

Lärare
Dharmash Chavda och Graham Illing