Välkommen till Birgitta-dagar på stiftsgården Lärkkulla, Karis  7-8 oktober 2017

Tema: Den skapande kvinnan
Birgitta-dagarna välkomnar kvinnor i alla åldrar och livssituationer med längtan efter bekräftelse, uppbyggelse och delandets glädje. Heliga Birgitta (1303-1373) får gälla som en källa till inspiration även i vår tid, samtidigt  som dagarna ställer fokus på mänskliga möten, kreativitet och gemenskap.

Logi:
Övrig information