Alla händelser

Alla evenemang

Det finns 19 evenemang

12
jan
2017

Religionspedagogiska dagar

TORSDAG 12.112-13.00 Ankomst och lunch13-14.30 Hur kan ämnet religion vara en resurs i helhetsskapande undervisning?Paneldiskussion med några lärare (både från den grundläggande utbildningen och gymnasiet) [...]
13
jan
2017

Skolseminarium - Från läskunnighet till läsplatta

Välkommen till det pedagogiska seminariet Från läskunnighet till läsplatta med anledning av reformationens märkesår 2017 Mål: Vi vill samla lärare och andra intresserade till ett seminarium som öppnar ögonen för det reformatoriska arvet inom skola och bildning, och [...]
25
jan
2017

Kurs i ekonomiförvaltning

MålDu fördjupar dig i aktuella frågor inom församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas ekonomiförvaltning. Innehåll- Aktuella frågor om ekonomi- och personalförvaltning samt bokslut. - Avtalsfrågor- Intern kontroll- Fastighetsfrågor- EU bidragsfrågor - Övriga aktuella frågor [...]
27
jan
2017

Flyktingarbetet och frivilliga

MålKursen ger aktuell information och kunskap om yktingarbetet främst i Borgå stift . Kursen riktar sig till både frivilliga och anställda. Eftersom flyktingarbetet är i en ständig förändring behövs kunskap om den aktuella yktingsituationen. Samtidigt är det nödvändigt att tänka [...]
06
feb
2017

Kyrkans ledarskapsutbildning

UtbildningsledareStiftssekreterare Madeleine Wendelin ResurspersonerLedarskapscoach Lasse Wendelin, stiftsdekan Magnus Riska, jurist Timo von Boehm, lagfaren assessor Lars-Eric Henricson, notarie Clas Abrahamsson, m. . FörfrågningarStiftssekreterare Madeleine Wendelin, 040 142 5221, madeleine.wendelin@evl.fi Tid och [...]
08
feb
2017

Fördjupad fortbildning i själavård

Utbildning i att förstå sina drömmar Mål och innehållUtbildningen är erfarenhetsbaserad och vi arbetar med egna drömmar i grupp enligt prof. psykiatrikern, drömforskaren Montague Ullmans metod. Det är en icke-konfrontativ metod med terapeutisk verkan. Genom våra drömmar ökar vår [...]
10
feb
2017

Min Mission

MålMålet för kursen är att ge deltagarna en möjlighet att fördjupa sin kunskap om nutida mission, få aktuell missionsinformation, fundera över vad det innebär att leva och arbeta i ett annat land, söka sin egen plats i missionsarbetet och träffa andra med missionsintresse. MålgruppDu [...]
15
feb
2017

Fortbildning i gudstjänstarbete

MålDeltagarna har förutsättningar att utveckla och fördjupa församlingens gudstjänst så att söndagens mässa blir en välfungerande helhet där anställda och lekmän tillsammans manifesterar Guds närvaro i världen. InnehållUtbildningen tar sikte på att utgående från olika [...]
16
mar
2017

Kurs i psykisk första hjälp för barn och unga...

MålDu lär dig upptäcka tecken på psykisk ohälsa hos barn och unga, samt får insikt i hur du kan möta dessa problem och hjälpa den unga vidare, vid behov till professionell hjälp. Du får kunskap i på vilket sätt du kan ta upp din oro till diskussion. InnehållPsykiska första [...]
27
mar
2017

Samtalsdagar kring andlig fördjupning i Borgå stift

Mål och innehållKyrkans medarbetare är i hög grad hänvisade till sin egen person som ett redskap i sitt yrke. Andlig fördjupning är att dagligen medvetet stärka den inre människan för handling i yttre tjänst. Utan kontakt med källan, som är Kristus, blir tillvaron anemisk och [...]
06
apr
2017

Barn och tro

MålKursen vill ge möjlighet att fördjupa din egen tro och ge redskap att tillämpa kunskaperna i första hand i din egen barngrupp. InnehållKursen består av två tillfällen, ett på Stiftsgården Lärkkulla i Karis och ett på Kredu, Kristliga folkhögskolan i Nykarleby.Kurstillfälle 1 [...]
27
apr
2017

Pensionstiden hägrar

MålDu får information om de allmänna pensionsvillkoren. Du får tänka igenom vilka eventuella förändringar en del- eller heltidspension skulle innebära för dig; fysiskt, socialt och andligt sett. MålgruppDu som inom de närmaste fem åren funderar på att gå i deltids- eller [...]
03
maj
2017

Kurs för nyanställda

MålKursens målsättning är att introducera nyanställda i Borgå stift och presentera församlingen som arbetsmiljö. Kursen stärker kollegialiteten samt främjar arbetshälsa och tvärfackligt samarbete. MålgruppDu som blivit anställd i en församling i Borgå stift under de senaste [...]
20
sep
2017

Examen i ledning av församlingsarbete

För den som söker en kyrkoherdetjänst krävs förutom pastoralexamen även examen i ledning av församlingsarbete, dock sålunda att den som redan innehar en ordinarie kyrkoherdetjänst inte behöver avlägga denna examen. Examen består av en tudelad studiehelhet som omfattar 6 sp. För att få avlägga denna examen krävs att man har avlagt pastoralexamen. I enlighet med biskopsmötets beslut 2013 så har [...]
24
okt
2017

Kurs för kyrkoherdar

Mål Kursen riktar sig speciellt till nyanställda kyrkoherdar, men även andra kan delta. Du har eventuellt gått en ledarskapsutbildning och känner till vad det handlar om i teorin. Under den här utbildningen fördjupas den teoretiska bakgrunden, samtidigt som vi är måna om att hjälpa dig att [...]
12
apr
2018

70' Show med Lärkkulla pop&rock och danslinjen vid VNF

Lärkkulla och VNF bjuder in till en sprakande 70-tals show på Tryckeriteatern!
02
maj
2018

1918 – tro, terror och tudelning ur ett finlandssvenskt perspektiv

Välkommen till seminariet 1918 – tro, terror och tudelning ur ett finlandssvenskt perspektiv   Tidpunkt: onsdag 2.5.2018 kl.13-17Plats: Lärkkulla stiftsgård i Karis Anmäl dig till seminariet här! Det yrvakna, självständiga Finland vaknade upp till en rödvit mardröm under sitt första år av självständighet. Seminariet [...]
16
maj
2018

Lärkkulla Event day

Välkommen att bekanta dig med Lärkkulla!
12
okt
2018

Diakonidagar 12–14.10.2018

Vart är vi på väg? Diakonidagar på Lärkkulla 12-14.10.2018.