Press > Aktuellt > Kyrkpressen: Snoans bönestig förenar himmel och jord
Kyrkpressen: Snoans bönestig förenar himmel och jord PDF Print E-mail
Thursday, 01 October 2009 15:20

Evigheten speglar sig i det vardagliga och förgängliga för den som vill vara mottaglig.

– Som präst och själavårdare är det viktigt att man inte står i vägen för Kristus. När jag sedan målar och skapar konst kan jag ge utlopp för sånt som samlats i själen.


Christer Åberg, aktuell med de tio konstverken på retreatgården Snoans bönestig, lever ett dubbelliv. Eller kanske snarare ett liv med två inriktningar: dels som kyrkoherde i Lappträsk församling med allt vad det innebär av förrättningar och administration och, på fritiden, ett liv som konstnär med inriktning på sakrala verk.

– I arbetet med människor måste man vara varsam, men i ateljén får jag stänka och sprätta färg överallt. Det är frigörande att kunna använda sitt temperament i konsten.

Bildkonstnären som skulptör

Han är professionell på båda områdena. I själva verket inledde han konststudierna för Lasse Marttinen redan året innan han steg in på teologiska fakulteten vid Helsingfors Universitet år 1972. Akryl och olja har länge varit de huvudsakliga hjälpmedlen, senare allt mera också blandtekniker. Och detta ofta i kombination med teologens insikter om kyrkans urgamla symbolspråk.

– Jag är ingen skulptör – senast sysslade jag med det på 80-talet för hemmabruk – men när jag fick uppdraget att skapa konstverk för Snoans bönestig blev jag ivrig att prova på den tekniken igen.

En konkret orsak var givetvis att konstverken ska tåla väder och vind, året runt. Stabilt och hållbart måste det vara. Och stabilt och hållbart är även temat för de tio bönestationerna: Fader Vår.

– Jag har inte tidigare haft några speciella visuella bilder av bönen Fader Vår.

Christer Åberg började samla på små metallbitar, skruvar och sjutumsspikar, rostiga maskindelar och gamla plankor från en ria på hemgården. Hela sommaren höll han på. Hemkommen från församlingsuppdragen satt han och åtminstone tittade på sina träbitar och sitt metallskrot.

– En ljuvlig process! Tillsammans med min hustru Kerstin diskuterade vi olika idéer. Inför varje beställningsverk är jag alltid lite i panik: inombords är det tomt, det är mörkt, det är svart. Innan jag kommit på kungstanken kan jag vara både irriterad och rastlös. Medan konstnären går in i sitt kaos och sitt skapande, prövar olika idéer och slukas upp av sitt uppdrag, kommer Kerstin med ett fat apelsinklyftor som hon ordlöst och tyst lägger inom räckhåll.

– Det är kärlek, säger Christer Åberg med värme.

Mellan rost och guld

Den cirka trehundra meter långa bönestigen på Snoan har tio stationer – bönen Fader Vår indelad i tio meditationer. Varje konstverk består av metallföremål som fästs på gammalt virke – allting från Fasars gård i Illby där Kerstin och Christer Åberg bor. Träytan har bearbetats med järnvitrol för att den med åren ska få en speciell patina, metallytor har här och där beklätts med bladguld. På varje konstverk finns fem spikar: Kristi fem sår.

– Järnet står för uthållighet och styrka, guldet speglar det himmelska, det gudomliga, det mäktiga.

Retreatbesökaren – eller för all del vilken besökare som helst – kan nu i egen takt förflytta sig långsamt från tavla till tavla, från bön till bön. De avskalade, rena motiven framställda med hjälp av den gamla bondgårdens rekvisita, skapar en säregen känsla av närhet och helighet. Rost och trasighet och håligheter talar till en ofullkomlig människa, samtidigt som träets mjuka lyster, skuggor och bladguld manar fram en annan bild – ibland anar man en axel, armar som öppnar sig, profilen av två kvinnor.

– Tillkomme Ditt rike … Det här är min favorit. Jag ser mitt eget liv i metallplattan. Där finns ljusa och mörka områden, kanterna är inte helt raka. Och jag blir först så småningom medveten om allt det som Gud redan skapat i mig som jag inte haft kraft och förmåga att se. Det kan vara tunna, tunna trådar som nästan går av … men de finns där.

Med ett skratt tillägger han:

– Det här är allt annat än framgångsteologi!

Text och foto:  Mao Lindholm

 

  Online Store Viagra