Singforpeace bild weSing for peace är ett konsertprojekt som är utformat av Annika Cleo. Under våren har en grupp studerande på Lärkkulla samlats för att sjunga sånger om fred, jämlikhet och vänskap. Nu kulminerar projektet med en välgörenhetskonsert lördagen 29.4 kl. 16.00 i Lärkkullas auditorium. Medverkande är bl.a. Thomas Lundin, Julia Högnabba, Linn Thomasson, Rabbe Thomasson, Toni Edelmann och Lärkkullas egna Sing for peace-kör som består av människor från jordens alla hörn. Dessutom kompar Lärkkullas pop&rock-linje. 

Inträdet är valfritt och alla intäkter går till förmån för de papperslösas hälsovårdstjänster på Global Clinic. 

Välkommen!


Sing for peace is a concert project developed by Annika Cleo. A group of students and staff have met during the spring and practised songs about peace, equality and friendship. The project will end at Saturday 29th of April with a charity concert 4 p.m at Lärkkulla. The Lärkkulla Sing for peace choir will be joined by Thomas Lundin, Julia Högnabba, Linn Thomasson, Rabbe Thomasson, Toni Edelmann and the pop&rock study programme. 

The entry fee is optional, the revenue will be donated to the Global Clinic who offers health care for refugees without identity papers.

Welcome!