Under övningarna används hela kroppen när gruppen musicerar
Under övningarna används hela kroppen när gruppen musicerar. 

Sing for peace är ett konsertprojekt som är utformat av Annika Cleo och som nyligen har startats upp på Lärkkulla. Under sju måndagar samlas studeranden från de olika linjerna för att öva in sånger om fred, jämlikhet och vänskap. 

Under övningarna blandas mycket rörelse in i musiken och deltagarna får bland annat röra sig fritt i auditoriet och använda kroppen för att ge uttryck för sångerna. 

– Sättet jag jobbar på handlar om att våga släppa sina rädslor, berättar Annika. 

Denna vecka har gruppen träffats för andra gången och Annika märker redan en stor skillnad.

– Det låter både mer och bättre, vilket jag tror kan bero på mångfalden i gruppen. Det gäller att bjuda på sig själv och vi blandar in mycket lekfullhet i övningarna, konstaterar Annika. Det är viktigt att alla får känna att man kan lyckas.

Projektet avlsutas med en gemensam välgörenhetskonsert i slutet av april. 


Sing for peace is a concert project developed by Annika Cleo. During seven Mondays a group of students and staff will meet together with her and practise songs about peace, equality and friendship. 

During the rehearsals a lot of movement is mixed with the singing and the participants are allowed to move around in the room when they sing. 

– This class is very energetic and cheerful, says Minh-Thu "Minttu" Duong, one of the students who is participating. It's refreshing to come here after a long day of studying and it feels really meningful. 

The project will be completed with a charity concert in the end of April.

The Sing for Peace concept is developed by Annika Cleo.
The Sing for Peace concept is developed by Annika Cleo.