Languages > Finnish > Continuation course in Finnish
Continuation Course in Finnish, 36 credits PDF Print E-mail

We can now offer a Finnish course for those of you, who have already mastered the basics of the Finnish language and would like to move on to a more advanced level. The course will give you confidence to use Finnish in real situations and culminates in a national exam at an intermediate or advanced level.

 

Suomen jatkokurssi, 36 op

Tavoite

Kurssin suorittanut voi osallistua Yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason tai ylimmän tason testiin keväällä 2015.

 

Kurssin kuvaus

1. Tutustuminen, 1 op

Kurssin aloitus: tutustumista, esittelyä.

2. Kielen rakenteet, 10 op

Suomen kielioppia jatkotasolla. Kerrataan peruskielioppi nopeasti.

3. Puhumisen harjoituksia, 10 op

Johdettua ja vapaata keskustelua pareittain, pienryhmissä ja koko ryhmän kesken. Yleisiä, arkipäivän teemoja. Argumentointia, väittelyä eri aiheista.

Erilaisia puhetilanneharjoituksia, kielipelejä.

4. Esittelyt, 2 op

Interaktiivisia esittelyjä omasta maasta, kulttuurista, kaupungeista, merkittävistä henkilöistä. Sekä syksyllä että keväällä yksi laajempi esittely.

5. Viikon uutiset, 4 op

Läpi kurssin otetaan esille ajankohtaisia uutisia ja teemoja, joiden pohjalta tehdään esityksiä ja keskusteluharjoituksia.

6. Luetun ja kuullun ymmärtämistä, 6 op

Erilaisia ja eritasoisia tekstejä luetaan ja keskustellaan niiden pohjalta. Laajasti kuullunymmärtämistehtäviä eri medioita hyödyntäen.

7.  Kirjoittaminen, 2 op

Epävirallisten ja virallisten viestien kirjoittamista, mielipidekirjoituksia, mielipidekirjoitukseen vastaamista, esseitä.

 

Metodit

kontaktiopetusta, pari- ja pienryhmätyöskentelyä, itseopiskelua.

 

Arviointi

Jatkuva arviointi läpi kurssin.  Yleisessä kielitutkinnossa vaadittavien taitojen arviointi läpi kurssin. Itsenäisen opiskelun työpanosta ja aktiivisuutta sekä yhteistyötaitoja kontakti-opetuksessa arvioidaan jatkuvasti. Lisäksi useita kirjallisia tenttejä.  Opiskelijat arvioivat kursseja Webropolin avustuksella.

 

Kurssivaatimukset

90 % osallistuminen oppitunteihin, kuusi kirjallista koetta. Itsenäistä opiskelua. Yleiseen kielitutkintoon osallistuminen keväällä 2015.

 

Kurssikirjallisuus:

Kenttälä, Marjukka: Suomi sujuvaksi 1

Kenttälä, Marjukka: Kieli käyttöön

Kuparinen & Tapaninen: Hyvin menee 2

Saunela, Marja - Liisa: Samalla kartalla 1 & 2

 

Taso

Kurssiin osallistuminen vaatii perusasioiden osaamista. Kurssien alussa järjestetään tasotesti.

  Viagra Online Purchase