Upcoming Events

There are 6 upcoming events - Page 1 / 2

27
Mar
2017

Samtalsdagar kring andlig fördjupning i Borgå stift

Mål och innehållKyrkans medarbetare är i hög grad hänvisade till sin egen person som ett redskap i sitt yrke. Andlig fördjupning är att dagligen medvetet stärka den inre människan för handling i yttre tjänst. Utan kontakt med källan, som är Kristus, blir tillvaron anemisk och [...]
06
Apr
2017

Barn och tro

MålKursen vill ge möjlighet att fördjupa din egen tro och ge redskap att tillämpa kunskaperna i första hand i din egen barngrupp. InnehållKursen består av två tillfällen, ett på Stiftsgården Lärkkulla i Karis och ett på Kredu, Kristliga folkhögskolan i Nykarleby.Kurstillfälle 1 [...]
27
Apr
2017

Pensionstiden hägrar

MålDu får information om de allmänna pensionsvillkoren. Du får tänka igenom vilka eventuella förändringar en del- eller heltidspension skulle innebära för dig; fysiskt, socialt och andligt sett. MålgruppDu som inom de närmaste fem åren funderar på att gå i deltids- eller [...]
03
May
2017

Kurs för nyanställda

MålKursens målsättning är att introducera nyanställda i Borgå stift och presentera församlingen som arbetsmiljö. Kursen stärker kollegialiteten samt främjar arbetshälsa och tvärfackligt samarbete. MålgruppDu som blivit anställd i en församling i Borgå stift under de senaste [...]
20
Sep
2017

Examen i ledning av församlingsarbete

För den som söker en kyrkoherdetjänst krävs förutom pastoralexamen även examen i ledning av församlingsarbete, dock sålunda att den som redan innehar en ordinarie kyrkoherdetjänst inte behöver avlägga denna examen. Examen består av en tudelad studiehelhet som omfattar 6 sp. För att få avlägga denna examen krävs att man har avlagt pastoralexamen. I enlighet med biskopsmötets beslut 2013 så har [...]